Zoek een grenswaarde

In de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek kunt u opzoeken welke grenswaarde er is vastgesteld. Gebruik hiervoor het zoekveld.

Werk in uitvoering
De databank Grenswaarden die onderdeel is van het Arboplatform van de SER is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld maar sommige stoffen worden nader geactualiseerd en soms zijn velden in de databank niet goed gekoppeld. De SER werkt hieraan om dit op te lossen, mocht u iets opvallen, laat het ons weten via arboplatform@ser.nl.

De officiële bron voor grenswaarden voor stoffen op de werkplek in Nederland is bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.