Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform.

SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor voortplanting giftige stoffen

18-07-2024

Op 1 juli 2024 verscheen de nieuwste lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en reprotoxische stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert deze lijst met CMR-stoffen twee keer per jaar in de Staatscourant. De lijst geldt telkens voor een half jaar.

Belangrijkste bevindingen bijeenkomst digitaal platformwerk

18-06-2024

Op woensdag 29 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de Europese campagne ‘Veilig en gezond werken in een digitale samenleving’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de SER en het Nederlandse Focal Point van EU-OSHA. Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal wat nodig is om veilig en gezond werk te realiseren bij digitaal platformwerk.

Veilig en gezond werken bij hitte: hoe pakt Heijmans dat aan?

11-06-2024

Het fysieke werk in de bouw- en infrasector is ‘s zomers soms extra zwaar. En gevaarlijk, want zonverbranding verhoogt het risico op huidkanker. Bij bouwbedrijf Heijmans circuleerden verschillende hitteprotocollen. Onlangs voegde het bedrijf deze allemaal samen tot één helder document voor de onderdelen woningbouw, infra en utiliteit.

Strengere regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

23-05-2024

Op 21 mei is een wetswijziging ingegaan met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen die bij blootstelling risico’s hebben voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding.

Openbare consultatierondes van de Gezondheidsraad over de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

23-05-2024

De vaste Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft recent twee openbare conceptrapporten (OCR) uitgebracht over de beroepsmatige blootstelling aan de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

Veilig en gezond werken bij hitte: hoe pakt Berner Logistics dat aan?

16-05-2024

Het nieuwe magazijn van Berner Logistics in Kerkrade wordt gekoeld via de vloerverwarming. Tegenwoordig hebben de logistiek medewerkers dus nauwelijks last meer van werken in de hitte. Voorheen had het bedrijf een speciale procedure voor dagen dat de binnentemperatuur boven de 23 graden uitkwam.

Veilig en gezond werken bij hitte: hoe pak je dat aan?

06-05-2024

In de bouw werken mensen vaak buiten. Hartstikke lekker met een bescheiden zonnetje, maar op tropische dagen moet je oppassen. Bouwbedrijf BAM heeft een drink- en smeerprotocol en stelt koelvesten beschikbaar. Ook maken de leidinggevenden op de bouwplaats afspraken met de opdrachtgever over aanpassing van de werktijden en de planning.

5-jarig jubileum van het Arboplatform: Preventie op de kaart

03-05-2024

Het SER Arboplatform organiseerde in december 2023 een jubileumbijeenkomst met als thema ‘Veilig en Gezond werken: Hoe zetten we preventie op de kaart’? Deelnemers vanuit werknemers- en werkgeversorganisaties, arbodeskundigen, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen bij veilig en gezond werken deelden kennis, ervaringen en ideeën om beter en effectiever te kunnen inzetten op ‘preventie’. Dit resulteerde in diverse (financiële) algemene tips, ideeën om preventie te stimuleren en ideeën voor een effectievere toepassing van de RI&E.

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie | Reflectie, praktijkverhalen, feiten & cijfers

03-04-2024

In haar jaarverslag over 2023 geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan welke arbeidsrisico’s volgens de inspectie expliciet aandacht vragen. Maar het behandelt ook andere thema’s, zoals de complexe problematiek rond kennismigranten.

SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag

18-03-2024

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de Stichting van de Arbeid een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.