Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Dan is preventie het sleutelwoord

12-05-2022

Preventie is van groot belang om de nadelige gezondheidseffecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk tegen te gaan. Samen met werkgevers, werkenden, arboprofessionals en andere organisaties blijft het kabinet investeren in het beter beschermen van werkenden tegen de gevaren voor hun gezondheid door blootstelling aan stoffen.

Hé, heb jij al bhv op je werk? Bekijk de SER-handreiking BHV

09-05-2022

Het SER Arboplatform heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) een filmpje gemaakt over de handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening. In dit filmpje leggen we uit wat bhv is en hoe elke organisatie bhv kan opzetten.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021: resultaten in vogelvlucht

02-05-2022

Uit de NEA 2021 blijkt dat bijna een op de drie (jonge) vrouwen te maken kreeg met ongewenst gedrag van bijvoorbeeld klanten, passagiers of patiënten. Vooral in de zorg (43%) en in de horeca (31%).

SER-GSW adviseert grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

14-04-2022

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) adviseert minister Karien van Gennip een nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen in te voeren van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur).

Stimulering hybride werken is kans voor de regio’s

13-04-2022

Het faciliteren van het hybride werken door de Rijksoverheid draagt bij aan een betere spreiding van wonen en werken over Nederland. Enerzijds zal dit leiden tot minder druk en congestie in de Randstad. Anderzijds zorgt het voor een boost van de vitaliteit en leefbaarheid van de gebieden buiten de Randstad. Vooral regio’s met een stagnerende bevolkingsontwikkeling kunnen profijt trekken van het meer hybride werken.

Hybride werken vraagt om goede balans tussen zeggenschap en maatwerk

31-03-2022

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten.

Stand van zaken haalbaarheidstoets 1,3-butadieen

31-03-2022

De SER is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen.

Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

30-03-2022

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

Stand van zaken haalbaarheidstoets arseen en arseenverbindingen

29-03-2022

De SER Subcommissie GSW heeft op 10 maart haar advies voor de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen besproken.

Arbeidsinspectie strenger voor bedrijven die gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

23-03-2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Deze bedrijven krijgen in de regel meteen een boete en worden niet eerst nog gewaarschuwd.