Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

SER publiceert geactualiseerde versie van de handreiking COVID-19

17-01-2022

De handreiking COVID-19 is aangepast op basis van de actualiteit, richtlijnen van het RIVM en nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Werkwijze Gezondheidsraad bij advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen

24-12-2021

De Gezondheidsraad heeft zijn werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen gepubliceerd

Advies Gezondheidsraad | 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol

21-12-2021

De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht voor de stoffen 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol.

Voortgang aanpassingen asbeststelsel

17-12-2021

Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per brief de Tweede Kamer ingelicht over de stand van zaken rondom de meerjarenaanpak (verschenen in 2018) van arbeidsomstandigheden binnen het asbeststelsel.

Wat is het Arboplatform van de SER?

14-12-2021

Op het SER Arboplatform vind je alle informatie en advies die je nodig hebt voor gezond en veilig werken. Ook als je in het mkb werkzaam bent.

Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

07-12-2021

Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker.

Brede maatschappelijke samenwerking vereist in de strijd tegen burn-outklachten

02-12-2021

Burn-outklachten bij werkenden moeten gezamenlijk met andere partijen dan sociale partners, branche- en beroepsverenigingen en kennisinstituten worden aangepakt.

Opening Week van de Werkstress 2021 door staatssecretarissen Wiersma en Blokhuis

09-11-2021

Staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) en Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) openen op maandag 15 november van 13.00 tot 13.45 uur de Week van de Werkstress 2021. Hoe blijf je mentaal sterk? Wat kun je als organisatie doen om burn-outklachten te voorkomen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Actuele vragen voor veel werkgevers en werknemers.

SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

08-11-2021

Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

Een bhv’er die adequaat handelt kan het verschil maken tussen leven en dood

01-11-2021

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone mannen en vrouwen die getraind zijn om hun collega’s te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer.