Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

30-06-2020

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME). Deze is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes) en geldt voor de komende 4 jaar.

Hoe pak ik in mijn bedrijf corona aan? | Vraag van de maand

22-06-2020

“Mijn naam is Jac Pieterse en binnen mijn garagebedrijf hebben wij de afgelopen weken het werk weer opgepakt. Vanuit onze sector heb ik tips gekregen over hoe we het werk in verband met corona veilig kunnen doen. Ik weet dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, maar wat moeten we nou precies regelen en hoe pak ik dat aan?"

Gezondheid meten op de werkvloer kan botsen met privacy

19-06-2020

Met biomonitoring worden gevaarlijke stoffen uit de werkomgeving in het lichaam gemeten, bijvoorbeeld via bloed of urine. Sensoring wordt buiten het lichaam toegepast en kan ook gebruikt worden om andere arborisico’s te meten.

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

05-06-2020

Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

29-05-2020

De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemetersamenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Schadevergoeding bij beroepsziekten is nog steeds niet vanzelfsprekend

27-05-2020

39 jaar en 100% arbeidsongeschikt als gevolg van kapotte longen door lasrook. Hoeveel toekomstzekerheid heb je dan?

Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht? | Vraag van de maand

20-05-2020

Binnen onze organisatie zijn we aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?

Rol or bij regels voor werken met gevaarlijke stoffen

19-05-2020

De inspectie SZW heeft een overzicht van de belangrijkste rechten van de or over werken met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd in een handzame flyer. Hierin zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

Covid-19 | Platform Fit en Vitaal Thuiswerken

11-05-2020

Sinds half maart werkt en leert een groot deel van Nederland zoveel mogelijk vanuit huis. Maar helaas zijn de keukenstoel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als de kantoorwerkplek. Hoe blijven we in deze situatie psychisch en lichamelijk gezond?

Gedragscode omgangsvormen op het werk

07-05-2020

Oók op de digitale werkvloer. Werkgevers en werknemers willen werken in een veilige en welkome (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert.