Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

15-10-2021

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld, en om brede verspreiding ervan gevraagd.

SER Arboplatform start MKB-campagne veilig werken

14-10-2021

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. Toch weet een groot aantal van de MKB-bedrijven niet goed waar zij informatie over gezond en veilig werken vandaan kunnen halen. Dat geven de sociale partners binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) aan.

NIBHV lanceert het kennisplatform vakbladveiligheid.nl

11-10-2021

Vakbladveiligheid.nl is een kennisplatform voor iedereen die geïnteresseerd is in veiligheid op de werkvloer.

Naar een combinatie van werken op locatie en thuis

04-10-2021

Vanaf 25 september heeft het kabinet het advies om thuis te werken versoepeld: “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.”

Stand van zaken haalbaarheidstoetsen arseen, 1,2 dichloorethaan en 1,3 butadieen

17-09-2021

Op 9 september jongstleden vergaderde de SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW). Daarin is voor de haalbaarheidstoetsen van drie stoffen het volgende besloten:

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

06-09-2021

In de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus. Zo kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag.

Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk

24-08-2021

Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren om arbeidsongevallen te voorkomen. Met name op het gebied van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en beschermingsmiddelen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de Monitor arbeidsongevallen 2020 die eind juli is gepubliceerd.

Kabinetsreactie op advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”

29-07-2021

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongren (BZK) per brief gereageerd op het advies van de commissie “Gespoten PUR-schuim en gezondheid” van de Gezondheidsraad. De Tweede Kamer vroeg in een motie om advies van de Gezondheidsraad, naar aanleiding van gezondheidsklachten van bewoners na aanbrengen van gespoten PUR-schuim in hun woning.

Rapport Inspectie SZW ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’

21-07-2021

Uit het rapport ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020’ blijkt dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Inspectie SZW heet per 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie”

20-07-2021

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA), maar ook het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is.