Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Kabinetsreactie op advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”

29-07-2021

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongren (BZK) per brief gereageerd op het advies van de commissie “Gespoten PUR-schuim en gezondheid” van de Gezondheidsraad. De Tweede Kamer vroeg in een motie om advies van de Gezondheidsraad, naar aanleiding van gezondheidsklachten van bewoners na aanbrengen van gespoten PUR-schuim in hun woning.

Rapport Inspectie SZW ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020’

21-07-2021

Uit het rapport ‘Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020’ blijkt dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Inspectie SZW heet per 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie”

20-07-2021

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA), maar ook het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is.

Hoe lossen we het nijpend tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen op?

13-07-2021

Het structurele tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen is niet op korte termijn opgelost. Het capaciteitstekort is urgent en wordt steeds nijpender. Hierdoor kan de arbeidsgerelateerde zorg ernstig in de knel komen en kunnen de kosten voor zorg en sociale zekerheid oplopen.

SER-advies hybride werken | ad hoc commissie aan de slag

08-07-2021

Vorige maand is een commissie van de SER gestart met de ontwikkeling van een advies over hybride werken.

Nieuw informatieblad helpt bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon

06-07-2021

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties kan helpen bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon.

Eerste voortgangsrapportage over aanbevelingen uit het rapport ‘Stof tot nadenken’

29-06-2021

Het totale pakket aan maatregelen uit het rapport “Stof tot nadenken” (verschenen in mei 2020) wordt uitgevoerd. Demissionair minister Koolmees heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (‘commissie Heerts’) adviseerde daarin om procedures te verbeteren en te zorgen voor betere preventie en meer erkenning van mensen die ziek worden als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen.

Advies gevraagd over de Arbovisie 2040

24-06-2021

Demissionair minister Koolmees van SZW heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om zijn opvattingen op de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Gevraagd wordt naar de visie van de SER over geconstateerde ontwikkelingen en belemmeringen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Ook vraagt de minister naar de opvattingen van de SER over het opstellen en borgen van de beleidsagenda 2022-2025. Deze ideeën moeten in een breed gedragen advies komen te staan, waaraan onder meer sociale partners invulling geven.

Herhaling haalbaarheidstoets voor asbest in 2022

23-06-2021

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets voor asbest.

5 vragen over de risico-inventarisatie en -evaluatie

22-06-2021

Een gezonde en veilige werkplek, met zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim en ongevallen. Dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen. Pas circa 50 procent van de bedrijven in Nederland heeft er een.