Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

NEA 2020: 77% van de werkenden is tevreden met arbeidsomstandigheden

04-05-2021

Via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 gaf ruim driekwart van de deelnemers aan over het algemeen tevreden te zijn met de arbeidsomstandigheden.

Drie randvoorwaarden Inspectie SZW voor gebruik mondneusmaskers op de werkplek

22-04-2021

Het gebruik van mondneusmaskers is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

SER-advies voor grenswaarde soja-allergenen

21-04-2021

De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert een grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Dit heeft de commissie in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven.

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor isocyanaten

26-03-2021

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten opnieuw te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 1 oktober 2021.

Alleen werken | Wat is het en hoe neem je het op in de bhv-organisatie?

15-03-2021

Alleen werken komt vaak voor bij bepaalde functies zoals bijvoorbeeld in de nachtdienst van de zorg, in de bewaking of bij een winkelbedrijf.

Arbobalans 2020

04-03-2021

De Arbobalans beschrijft elke twee jaar hoe de kwaliteit van de arbeid in Nederland zich ontwikkelt.

Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers

01-03-2021

Het kabinet raadt iedereen aan om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Toch gaan nog (te) veel mensen naar kantoor.

Inspectie SZW vraagt meer aandacht voor beroepsziekten

23-02-2021

Beroepsziekten gaan gepaard met veel persoonlijk leed en hoge (maatschappelijke) kosten. Maar preventie van beroepsziekten heeft lang in de schaduw gestaan van het voorkómen van arbeidsongevallen en onveilige werksituaties. Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW laat zien dat er meer moet gebeuren om beroepsziekten te voorkomen.

Inspectie SZW publiceert rapport Werk in Coronatijd

11-02-2021

Vanaf het moment dat de COVID-19 pandemie zich begin maart 2020 ook in Nederland aandiende, heeft de Inspectie SZW haar geplande activiteiten en werkwijzen op de nieuwe omstandigheden aangepast (bron: Tweede Kamer).

Oproep publieke consultatie over voorstel herziening Europese grenswaarde voor asbest

05-02-2021

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen te reageren op hun rapport over de Europese grenswaarde voor asbest op de werkvloer.