Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Wijziging Arboregeling voor ppm-aanduiding en grenswaarden meelstof en arseen

19-01-2023

Met ingang van 13 december 2022 worden de wettelijke grenswaarden in Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling niet alleen in mg/m3 maar ook in ppm uitgedrukt.

Nieuwe ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen

16-01-2023

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. De aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen.

Nederlandse Arbeidsinspectie deelt plannen voor 2023-2026

11-01-2023

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) richt zich in haar werk op arbeidsrisico’s als gevolg van oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Zij gebruikt hierbij verschillende toezicht- en handhavingsinstrumenten die moeten bijdragen aan een afname van beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. Maar ook aan afname van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Dat staat onder andere in het Meerjarenplan 2023-2026.

De Gezondheidsraad beoordeelt of stof Pyridine kanker kan veroorzaken

20-12-2022

De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad heeft een openbaar conceptrapport (OCR) uitgebracht over de stof Pyridine. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissie beoordeeld of Pyridine genotoxisch is en tot kanker kan leiden, en op basis daarvan een classificatievoorstel opgesteld.

Eenmalige tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten bekend

14-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen een éénmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,–.

Long Covid en werk: re-integreren in kleine stappen

28-11-2022

Voor de een blijft het bij een snotneus, voor de ander heeft een coronabesmetting jarenlange gevolgen. Wat als je door Long Covid langdurig uitvalt op je werk? Wat is belangrijk tijdens de re-integratie en welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever? Leerkracht en Long Covid-patiënt Judith van Duijn, bedrijfsarts Ernst Jurgens en hr-directeur Marjolein Reijs belichten Long Covid vanuit drie perspectieven.

Arbeidsveiligheid: de kloof tussen afspraken en gedrag is er nog altijd

14-11-2022

Op dinsdag 8 november 2022 verzorgde het SER Arboplatform een presentatie tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK). Nassira Anakhrouch van het Arboplatform bracht daar de SER-handreiking ‘Groeien in arbeidsveiligheid: aanpak voor betere veiligheid’ onder de aandacht.

Naar minder kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

24-10-2022

Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 2500 mensen aan kanker nadat ze – vaak al lang geleden – op hun werk werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat is vier keer zoveel als het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per jaar. Demi Theodori, senior beleidsmedewerker bij de SER, probeert in deze column meer context te geven aan de huidige problematiek en deelt haar kijk op de toekomst van kankerverwekkende stoffen op het werk.

Organisaties zetten bhv’ers in het zonnetje op 7 november

11-10-2022

Op maandag 7 november 2022 is het de Dag van de BHV. Organisaties zetten dan de circa 500 duizend bedrijfshulpverleners (bhv’ers) in Nederland in het zonnetje. Dit doen zij met diverse activiteiten op de werkvloer. Zij bedanken daarmee alle bhv’ers voor hun werk en inzet en vragen aandacht voor het belang van bhv.

Werkprogramma Gezondheidsraad 2023

03-10-2022

Een belangrijke taak van de Gezondheidsraad is het bijdragen aan gezonde arbeidsomstandigheden voor werkenden. Zo adviseert de raad over bescherming tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek en over de gevolgen op de gezondheid van werkenden.