Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Kijk naar jouw bedrijf zoals Inspectie SZW dat doet met de vernieuwde zelfinspectietools

24-09-2020

Met de vernieuwde zelfinspecties van Inspectie SZW (I-SZW), kunnen werkgevers eenvoudig zelf onderzoeken of hun bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken.

Hoe maak ik een inventarisatie en evaluatie van de risico’s in mijn bedrijf? | Vraag van de maand

21-09-2020

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s binnen hun bedrijf met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. In een bijbehorend plan van aanpak moet staan hoe die risico’s vervolgens opgelost worden.

Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

16-09-2020

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?

Nieuwe richtlijn nachtwerk voor bedrijfsartsen

20-08-2020

Vanwege de negatieve gezondheidseffecten en de toename van nachtwerk, heeft Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de richtlijn Nachtwerk en gezondheid gepubliceerd.

Preventie organiseren met handreiking van SER en Stichting van de Arbeid

31-07-2020

Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een preventiemedewerker. En als die er wel is, dan zijn de rol en de positie voor veel mensen onbekend. De handreiking Preventiemedewerker van de SER en Stichting van de Arbeid helpt bedrijven om gezonder en veiliger te werken.

Burn-outs en uitputting liggen op de loer door de coronacrisis

22-07-2020

Onderzoek van CNV naar werkdruk door de coronacrisis geeft aan dat de coronacrisis een grote aanjager van werkstress is.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

22-07-2020

Twee keer per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant een overzicht met CMR-stoffen. De nieuwste versie dateert van 1 juli 2020 en geldt voor een half jaar.

Wat kun je doen bij hitte op het werk? Voorkom hittestress!

17-07-2020

"Het gebouw waar ik werk bestaat grotendeels uit metaal en is niet goed geïsoleerd. Er is geen airco en de ventilatie is slecht. Als de zon schijnt wordt het binnen erg warm. Zo warm, dat veel van mijn collega’s er last van krijgen en daardoor niet goed kunnen functioneren. De klanten in de winkel klagen er ook over. Hoe kunnen wij onze werkgever overtuigen om maatregelen te nemen?"

Handreiking Rouw op het werk

14-07-2020

Hoe belangrijk is een veilige werkvloer in tijden van rouw? Op die vraag kwamen veel reacties van werkenden. Zij deden mee aan een onderzoek door CNV naar rouwverwerking op het werk.

Je bent OR-lid. Hoe kun je helpen voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?

10-07-2020

De handreiking De ondernemingsraad en gevaarlijke stoffen biedt uitkomst. Hierin staan de belangrijkste rechten en bevoegdheden vanuit de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), bij elkaar.