Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Dossier Covid-19 | Twaalf vragen en antwoorden voor arboprofessionals

24-03-2020

Het Coronavirus (COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arboprofessionals.

Gezamenlijke maatregelen voor behoud werkgelegenheid in coronacrisis

16-03-2020

Werkgevers en vakbonden roepen het kabinet op om direct samen maatregelen te nemen voor behoud van werk, inkomen en ondernemerschap.

Wanneer is een aanstellingskeuring mogelijk? | Vraag van de maand

16-03-2020

"Wij zijn een klein klusbedrijf en dringend op zoek naar nieuw personeel. Voor onze projecten moet regelmatig op hoogte worden gewerkt en er is een goede conditie nodig. Mag ik daarover in het sollicitatiegesprek vragen stellen? "

Staatssecretaris neemt SER-bevindingen mee in Arbovisie 2040

13-03-2020

Staatssecretaris Tamara van Ark wil dit jaar het arbeidsmarktbeleid van het kabinet doorlichten. In een brief heeft zij de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van twee onderzoeken. Het doel is een nieuwe Arbovisie voor 2040.

Wegwijzer voor vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen

27-02-2020

Wilt u als bedrijf ongewenste omgangsvormen identificeren en aanpakken? Lees de Wegwijzer voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gehoor en gehoorbescherming | Vraag van de maand

17-02-2020

“Wij zijn leverancier van (op maat gemaakte) gehoorbescherming en krijgen regelmatig de vraag hoe vaak deze gecontroleerd en vervangen moeten worden. Wij willen onze klanten uiteraard goed kunnen adviseren en beschermen tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan (te) hoge geluidsniveaus en vragen hierbij het SER Arboplatform om advies.”

Samenwerking en gezamenlijke methodiek belangrijk voor OEL (Grenswaarden op de werkplek)

12-02-2020

Hoe maken we Europa een veiliger plek om te werken? Jaarlijks horen miljoenen mensen in Europa dat ze kanker hebben. Een deel van de gevallen is werkgerelateerd. En is te voorkómen, door duidelijke grenzen te stellen aan de kankerverwekkende stoffen zoals asbest en benzeen waarmee mensen werken. En dat liefst op Europees niveau, zodat een gelijke situatie ontstaat voor werkenden en bedrijven.

Verbeteren naleving RI&E | Meerjarenplan SZW

10-02-2020

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico's op de werkvloer binnen bedrijven in kaart te brengen. Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Kamerleden over Diversiteit in arbeidsrelaties: twee kanten verantwoordelijk

06-02-2020

De Inspectie SZW moet toezicht houden én handhaven op het naleven van goed arbobeleid bij bedrijven. Daarover waren Tweede Kamerleden en de SER-delegatie het snel eens tijdens hun gesprek over de verkenning Diversiteit in arbeidsrelaties.

Hoe kunnen we zorgen voor een kankervrije werkplek?

04-02-2020

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden 53% van de sterfgevallen in de EU, circa 80 000 mensen, in verband gebracht met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. In Nederland overlijden ongeveer 2.700 mensen per jaar aan de gevolgen van werkgerelateerde kanker.