Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Internetconsultatie ARIE-regeling tot en met 6 oktober 2022

22-09-2022

Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen.

Arbeidsinspectie vraagt meer aandacht voor arbeidsveiligheid

14-09-2022

Ondanks de inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid, gebeuren er dagelijks ongevallen op de werkvloer. Een deel daarvan kan worden voorkomen. Met de Monitor Arbeidsongevallen 2021 spoort de Nederlandse Arbeidsinspectie werkgevers en branches aan om meer aandacht te geven aan arbeidsveiligheid. Niet alleen de arbeidsveiligheid van de eigen werknemers, maar ook van uitzendkrachten.

‘Hybride werken kan helpen de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden’

06-09-2022

Als werknemers (meer) invloed hebben op waar en wanneer ze werken, kan dat helpen om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Nu veel bedrijven nadenken over de invulling van hybride werken, is het goed om die nieuwe vorm van werken ook in het licht van personeelskrapte te bekijken, zegt SER-kroonlid Steven van Eijck.

Wat kun je doen bij hitte op het werk? Voorkom hittestress!

25-07-2022

"Het gebouw waar ik werk bestaat grotendeels uit metaal en is niet goed geïsoleerd. Er is geen airco en de ventilatie is slecht. Als de zon schijnt wordt het binnen erg warm. Zo warm, dat veel van mijn collega’s er last van krijgen en daardoor niet goed kunnen functioneren. De klanten in de winkel klagen er ook over. Hoe kunnen wij onze werkgever overtuigen om maatregelen te nemen?"

Openbare consultatie conceptadvies tin en tinverbindingen

13-07-2022

De Gezondheidsraad geeft het publiek tot 1 september 2022 de gelegenheid om te reageren op het conceptadvies van de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen. Hierin beoordeelt het de effecten van tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen op de voortplanting.

Reactietermijn haalbaarheidsonderzoek 1,3-butadieen verlengd

13-07-2022

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 31 januari 2023.

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ door Tweede Kamer

06-07-2022

Werknemers krijgen meer zeggenschap bij de keuze tussen werk op kantoor of thuis. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden tot maatwerk bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. De Tweede Kamer nam gisteren het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' aan. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

TSB: Een korte en snelle route naar erkenning van beroepsziekten

29-06-2022

Vanaf 1 januari 2023 treedt de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (hierna TSB) in werking. Voor slachtoffers biedt de TSB een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Met TSB kunnen zij aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Hybride Werken aangeboden aan Tweede Kamercommissie SZW

16-06-2022

Tweede Kamerleden Van Beukering, Smals, Kuzu, Maatoug, Palland en Simons bespraken op 15 juni het SER-advies Hybride werken met een SER-delegatie bestaande uit Steven van Eijck, Kroonlid Femke Laagland en sociale partners Mario van Mierlo (VNO-NCW) en Jessica van Ruitenburg (FNV). Een actueel gesprek, aangezien de avond tevoren in de Tweede Kamer was gedebatteerd over de wet Werken waar je wilt.

Toetsing RI&E door arbodeskundigen volgens nieuw certificatieschema

16-06-2022

Per 1 juli 2022 wordt een nieuw certificatieschema van kracht voor arbodeskundigen (ook wel kerndeskundigen genoemd), waarin eisen worden gesteld aan hun expertise en ervaring. Ook gaat de procedure van toetsing van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) veranderen.