Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform

Jaarplan 2020 Inspectie SZW : Meer aandacht voor gezond en veilig werk

27-11-2019

Voor komend jaar ligt de aandacht van de Inspectie SZW vooral op arbozorg en ongevallenpreventie.

Vraag van de maand: Hoe breng ik gezondheidsrisico’s voor mijn personeel in kaart?

14-11-2019

“Ik hoorde laatst van een mede-ondernemer dat ik alle gezondheidsrisico’s voor mijn personeel in kaart moet brengen, maar ik ben helemaal geen expert op dat gebied. Wat moet ik precies doen en hoe begin ik aan zoiets?”

Week van de werkstress 11 t/m 15 november 2019

11-11-2019

In de Week van de Werkstress van 11 t/m 15 november, organiseren bedrijven in het hele land activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

16-08-2019

De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Vraag van de maand: wanneer is het te warm om te werken?

23-07-2019

“Ik ben timmerman op een bouwplaats. Nu was het laatst wel heel warm en ik merkte dat veel collega’s er moeite mee hadden. Wij werken toch vaak in de volle zon. Wanneer is het eigenlijk te warm om te werken volgens de Arbowet?”

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na

18-07-2019

De meeste bedrijven doen te weinig aan het naleven van belangrijke arbo-regels. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Dit blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Wegwijzer BHV helpt bedrijven op weg met bedrijfshulpverlening

08-07-2019

Met de nieuwe Wegwijzer BHV deelt Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) haar kennis met bedrijven. Minister-president Rutte heeft de Wegwijzer in ontvangst genomen.

Website voor verbetering communicatie in de bouw

05-07-2019

Onlangs is de website bouwspraak.nl gelanceerd met een overzicht van gebaren in de bouw. Gebaren als Help, Stop en Naar voren zijn er te vinden. Bouwplaatsen zijn vaak lawaaiig en er werken mensen met veel verschillende nationaliteiten. De website bouwspraak.nl moet helpen duidelijk te communiceren.

Subsidieregeling geopend voor eerlijk, gezond en veilig werk

24-06-2019

Vanaf juni 2019 kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties subsidieaanvragen indienen bij het ministerie van SZW. De aanvragen moeten activiteiten rond gezond en veilig werken betreffen.

Arbocatalogi nu zes jaar geldig

24-06-2019

De Inspectie SZW heeft een aantal regels rond arbocatalogi aangepast. Zo is een positieve toetsing door de inspectie nu zes jaar geldig.