Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform.

Verbeter arbeidsomstandigheden en doe meer aan arbopreventie

10-05-2023

Er is ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren, onder meer met betere ondersteuning van het mkb, preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’.

Nieuwe consultatieronde voor de gevaarsindeling van de stof pyridine

08-05-2023

De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen van de Gezondheidsraad heeft het conceptrapport (OCR) over de stof Pyridine geactualiseerd. Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de commissie of Pyridine genotoxisch is en tot kanker kan leiden. Naar aanleiding van de eerste consultatieronde heeft de commissie het eerder gedane classificatievoorstel herzien.

Handhaving van de RI&E: hoe werkt het?

25-04-2023

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. De Risico-inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) is daar de basis voor.

Herstel de werk-privébalans met vernieuwde richtlijn

14-03-2023

Wat kun je als arbodeskundige doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij een verstoorde werk-privébalans? Vier arbodeskundigenorganisaties hebben gezamenlijk de richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Hiermee kunnen bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen direct aan de slag.

Wist je dat een RI&E verplicht is als je werkgever bent?

07-03-2023

Iedere werkende heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Dat staat in de Arbowet. Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Of je nu een groot of klein bedrijf hebt. Of je op kantoor werkt of bijvoorbeeld in een werkplaats waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Maar wat is een RI&E? Waarom is het verplicht en wat gebeurt er als je geen RI&E hebt?

Ondernemers, bescherm je medewerkers en breng de arbeidsrisico’s in kaart

21-02-2023

Waar gewerkt wordt, daar zijn arbeidsrisico’s. Als je weet welke arbeidsrisico’s er in je bedrijf zijn en hoe je deze kunt oplossen, helpt dat ongevallen, ziekte en uitval te voorkomen. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je deze risico’s in kaart. En in een bijbehorend plan van aanpak staat hoe je die risico’s vermindert of voorkomt.

Mensen langer gezond in dienst met een arbocatalogus

14-02-2023

Een arbocatalogus is niet verplicht. Veel sectoren hebben er dan ook geen. Toch heeft zo’n ‘oplossingenboek’ voor risico’s op de werkvloer zeker voordelen, vindt Gepke Haringsma, manager duurzame inzetbaarheid en arbo bij adviesbureau Wissenraet van Spaendonck: “Een arbocatalogus draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Wat is de relatie tussen een arbeidsongeval en het beroep dat iemand uitoefent?

13-02-2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een rapport uitgebracht over de relatie tussen een mogelijk arbeidsongeval en het beroep dat iemand uitoefent. Het rapport laat zien dat in 2021 ruim een kwart van de slachtoffers van een arbeidsongeval met verzuim, een technisch beroep had (26,3 procent).

Nieuw beheersregime chroom-6-houdende coatings

09-02-2023

ProRail, Gasunie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een nieuwe versie van het beheersregime opgesteld voor het beroepsmatig bewerken of verwijderen van chroom-6-houdende coatings en verven. Het vernieuwde regime is gericht op de beheersing van de blootstelling aan inhaleerbaar stof.

Actuele lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

07-02-2023

Op 2 januari 2023 verscheen de nieuwste lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en reprotoxische stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert deze lijst met CMR-stoffen twee keer per jaar in de Staatscourant. De lijst geldt telkens voor een half jaar.