Dossier: Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. In dit dossier Arbocatalogus op het SER Arboplatform vind je hulpmiddelen en handreikingen voor het ontwikkelen van een arbocatalogus.

Wat, waarom en hoe?

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen bedrijven daarbij helpen door op branche- of sectorniveau een arbocatalogus te ontwikkelen. Een arbocatalogus bevat oplossingen voor arbeidsomstandighedenrisico’s, zodat bedrijven aan het wettelijke beschermingsniveau kunnen voldoen.
Van een arbocatalogus is sprake, wanneer sociale partners deze samen hebben vastgesteld en de Inspectie SZW de inhoud van de catalogus positief heeft getoetst.

Op dit moment bestaan er meer dan 140 catalogi, in uiteenlopende sectoren als de betonindustrie, huisartsen, kinderopvang, installatiebranche, fruitteelt, technische groothandel en het beroepsonderwijs.

Instrumenten en hulpmiddelen in dit dossier

  • Software waarmee een branche of sector de eigen arbocatalogus in digitale vorm kan aanbieden aan zijn gebruikers.
  • Handreikingen van de Stichting van de Arbeid en de SER, die bij het opstellen van een catalogus kunnen worden gebruikt.
  • Hoe maak je een arbocatalogus. Behulpzame instrumenten en informatiebronnen, zowel om een eerste start te maken, als voor uitbreiding van de arbocatalogus met nieuwe onderwerpen.

Er is nog veel winst te behalen met het uitbreiden en verder ontwikkelen van arbocatalogi. Met de website DeArbocatalogus.nl ondersteunt het SER Arboplatform het proces om de ontwikkeling van nieuwe arbocatalogi te ondersteunen, bestaande catalogi te verbreden en bij te dragen aan arbocatalogi met kwaliteit!

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.