Hoe maak je een arbocatalogus?

De arbocatalogus in 9 stappen

Een nieuwe arbocatalogus, maar ook de uitbreiding van een bestaande catalogus, kost tijd, geld en energie. Het hele proces bestaat uit 9 stappen:

 1. Intenties vastleggen, waarin partijen duidelijk maken wat zij met de catalogus willen bereiken.
 2. Benoemen van een stuurgroep die de ontwikkeling van de arbocatalogus begeleidt en alle belangrijke beslissingen neemt.
 3. Maken van concrete werkafspraken over het verdere traject;
 4. Verzamelen en ontwikkelen van de inhoud;
 5. Vormgeving en gebruikerstest;
 6. Besluitvorming sociale partners;
 7. Toetsing door Inspectie SZW;
 8. Implementatie en communicatie;
 9. Beheer en onderhoud.

In de uitgebreide gebruikersgids (conceptversie/pdf) staan links naar nuttige aanvullende documentatie.

Software voor het maken van uw arbocatalogus

Een arbocatalogus moet openbaar en gratis beschikbaar zijn voor iedereen.
Daarom worden de meeste catalogi beschikbaar gesteld via een website.
Dit heeft veel voordelen:

 • Een website is voor iedereen toegankelijk;
 • De inhoud is gemakkelijk up-to-date te houden en aan te vullen;
 • Een digitale arbocatalogus is goed te verbinden met andere digitale instrumenten (zoals de branche-RI&E).

Het Arboplatform biedt met het instrument ’DeArbocatalogus.nl’ een goede mogelijkheid aan voor branches en sectoren om hun arbocatalogus in een eigen webomgeving te zetten.
Voordelen van de arbocatalogus.nl zijn:

 • Goede structurering van de inhoud;
 • Inhoud kan op meerdere manieren worden gezocht;
 • De vormgeving kan grotendeels toegesneden worden op de eigen wensen.

Vraag het instrument ‘dearbocatalogus.nl’ aan via arboplatform@ser.nl en start met het maken van een arbocatalogus voor jouw branche of sector.