Preventie en het Nationaal Preventieakkoord

Preventie is een zaak van lange adem. Het vraagt een integrale benadering en samenwerking over de grenzen van overheden en organisaties. Komende kabinetten zullen consistent en langdurig moeten inzetten op preventie, met een structurele financiering en langetermijnvisie. Preventie buiten de zorg is hierin belangrijk: op het werk, in de wijk, op school, in welzijnsbeleid, in ruimtelijke inrichting en in jongerenbeleid. Daarvoor moeten al die organisaties met elkaar en met het bedrijfsleven samenwerken.

Wat doet de SER?

De SER draagt bij aan versterking van preventie in de maatschappij en in het beleid van de overheid. Met adviezen voor het kabinet. Met bijeenkomsten voor allerlei groepen en organisaties die betrokken zijn bij preventie. Met publiciteit, discussie en draagvlak. En als voorzitter van de Initiatiefgroep Preventieakkoord. Daarin bundelen zo’n twintig maatschappelijke organisaties hun gedeelde visie op preventie.