Nieuwsoverzicht gezondheid en preventie

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Gezondheid en preventie.

Pak preventie vooral buiten de zorg aan

29-01-2021

Preventie is niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden. Een volgend kabinet zal meer oog moeten hebben voor de sociale en fysieke omgeving van mensen, inzet van digitale technologie, meerjarige financiering en heldere verantwoordelijkheden.

Uitbreiding adviesaanvraag over aantrekkelijk werk in de zorg

18-12-2020

Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft een aanvullend verzoek gedaan op de adviesaanvraag over het aantrekkelijker maken van werken in de zorg.

Initiatiefgroep wil structurele financiering van preventie

02-12-2020

Preventieprogramma’s moet je jarenlang volhouden om effect te krijgen. Daar is langdurig, dus structureel budget voor nodig. Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma’s uitvoeren.

Adviesaanvraag over werken in de zorg

23-10-2020

De minister voor Medische zorg en sport, en de staatssecretaris en minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport vragen gezamenlijk aan de SER om een advies over de arbeidsmarkt in de zorg.

Kamerleden over zorgverkenning: samenwerking en regie belangrijkste punten

22-09-2020

Ondanks corona-maatregelen konden voorzitter Mariëtte Hamers en commissievoorzitter Romke van der Veen de verkenning “Zorg voor de toekomst” bespreken met leden van de 2e Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een aantrekkelijke baan in de zorg: hoe organiseer je dat?

02-09-2020

Hoe zorg je dat voldoende mensen in de zorg willen en blijven werken? Hoe maak en houd je het aantrekkelijk voor wie in de zorg werkt? Dat was het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de aanbieding van de verkenning “Zorg voor de Toekomst” aan de ministers De Jonge en Van Ark op 31 augustus.

Zorg in Nederland: hoe houden we het betaalbaar?

19-06-2020

De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende 20 jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gebruik blijven maken van goede medische zorg?

Adviesaanvraag over de combinatie van werk en mantelzorg

05-03-2020

De SER is gevraagd advies uit te brengen over de combinatie van werk en mantelzorg, nu en in de toekomst. Minister De Jonge van VWS doet dit verzoek mede namens Minister Koolmees van SZW. Zij verwachten het advies in het voorjaar van 2021.

Werken met een chronische ziekte

11-04-2019

Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een chronische ziekte. Wat betekent dit voor de loopbaan en hoe kan iemand met een chronische ziekte toch blijven meedoen in de samenleving?

Optimalisering verlof na geboorte kind

10-01-2019

Op 1 januari is het partnerverlof na de geboorte van een kind uitgebreid van twee naar vijf dagen. En vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen.