SER-Thema

Leven Lang Ontwikkelen

Hoe vind je mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen? De SER werkt aan een actie-agenda om initiatieven voor leven lang ontwikkelen aan te moedigen en te helpen.

Laaggeletterdheid

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met taal, rekenen of werken op een computer. In het advies Samen werken aan taal geeft de SER aanbevelingen hoe deze mensen geholpen kunnen worden.

Voorbeelden van leven lang ontwikkelen

Bekijk inspirerende projecten voor leven lang ontwikkelen.

Samenwerking in ontwikkeling

netwerk in ontwikkeling

Projecten die vanuit de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen worden ondersteund.

Regelingen en subsidies

ruimte in de regels

Welke regelingen voor het volgen van scholing of andere vormen van leren bestaan er?

Bijeenkomsten leven lang ontwikkelen

bijeenkomst

Bekijk bijeenkomsten rond het thema leven lang ontwikkelen.