Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

18-12-2019

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting.

Gemeenschappelijke uitgangspunten voor loopbaanondersteuning

09-12-2019

Kunnen we tot een gedeelde visie en uitgangspunten komen rondom ondersteuning voor LLO? En kunnen we de samenwerking tussen bestaande initiatieven versterken?

OECD: “Leerrekening goed voor deelname aan scholing”

08-12-2019

Leerrekeningen kunnen de deelname aan scholing vergroten, stelt de OECD in zijn rapport ‘Individual Learning Accounts’.

“Leven Lang Ontwikkelen is als beweging niet meer te stoppen”

27-11-2019

Onder het motto ‘Jij maakt het mogelijk’ vond de landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen plaats. SER-voorzitter Mariëtte Hamer leidde de plenaire delen van de conferentie, ook minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was aanwezig.

Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs

19-11-2019

In september heeft minister onderwijs Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor een strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In een briefadvies levert de Sociaal-Economische Raad input voor de verdere ontwikkeling van deze agenda. De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.

Ondernemer, hoe zou u bereikt willen worden met leven lang ontwikkelen?

06-11-2019

Leven lang ontwikkelen heeft in het midden- en kleinbedrijf vaak (nog) niet de prioriteit die het verdient. Uit onder andere rapporten van de OESO en Staat van het MKB blijkt dat kleinere bedrijven minder in LLO investeren dan grote bedrijven. Vanuit de overheid zijn daarvoor meerdere programma’s opgezet en subsidies beschikbaar. Op uitnodiging van MKB Eindhoven ging de SER Actie-agenda samen met andere organisaties op bezoek bij een aantal ondernemers om te spreken over leven lang ontwikkelen. Centrale vraag: waar hebben mkb-ondernemers behoefte aan? Ook uw reactie is welkom.

‘Zuidoost Werkt’ geeft bewoners begeleiding op maat naar baan

06-11-2019

In Amsterdam bundelen gemeente, bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke organisaties hun krachten om bewoners van stadsdeel Zuidoost zo veel mogelijk te laten profiteren van de economische groei. Met het initiatief Zuidoost Werkt worden sinds dit jaar arbeidsplaatsen gekoppeld aan potentiële werknemers. Eén van de activiteiten is maatwerk vanuit de gemeente om mensen te begeleiden naar werk, bijvoorbeeld door opleidingsmogelijkheden. Kandidaten krijgen een werkcoach aangewezen die op basis van zijn of haar competenties helpt bij het vinden van een baan.

“Investeer in TripAdvisor voor onderwijs”

28-10-2019

Wie een vakantie wil boeken, kan terecht op veel websites waar het aanbod gemakkelijk is terug te vinden. Een bekend voorbeeld is TripAdvisor. Naar dit voorbeeld zou ook een platform opgezet kunnen worden om het volwassenenonderwijs te stimuleren, betogen Marieke Blom en Marcel Klok (ING Economisch Bureau). Volgens de economen kan een site met ‘makelaarsfunctie’ het risico verkleinen dat er te weinig in onderwijs wordt geïnvesteerd.

Voortgangsrapportage Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen

02-10-2019

De SER werkt met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen aan een doorbraak op het gebied van leven lang ontwikkelen (LLO). De eerste voortgangsrapportage van de actie-agenda is nu beschikbaar.

SER waarschuwt: Jongeren minder snel zelfstandig en tweedeling neemt toe

29-08-2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.