Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Ook vanuit huis mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen

30-03-2020

Momenteel is Nederland door het coronavirus genoodzaakt om zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook vanuit huis zijn er mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen. Zo zijn er volop middelen voor gratis online bijscholing. En oriënteren op vaardigheden en beroepskeuze kan met behulp van diverse tests.

Belangrijke rol voor leven lang ontwikkelen in hervorming arbeidsmarkt

02-03-2020

Het verouderen van kennis van werknemers brengt een sociaal risico met zich mee. Iedere Nederlander zou daarom moeten investeren in leven lang ontwikkelen, om zich op die manier te wapenen voor de toekomst.

"Geef mensen met uitkering mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen"

25-02-2020

Mensen met een uitkering maken weinig gebruik van scholing. Om hen op een duurzame manier aan het werk te helpen, moet er meer aandacht gaan naar scholing volgens het ‘leven lang ontwikkelen-principe’. Dat blijkt uit een onderzoek dat het UWV heeft laten uitvoeren.

Recht op uitkering belemmerend voor scholing

07-02-2020

Heb je mogelijkheden om je te scholen als je gebruik maakt van een uitkering? Helaas zijn die scholingsmogelijkheden nog niet ruim genoeg, zo constateert de SER in zijn inventarisatie ‘Leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid’.

Ook Zweden zet in op leven lang ontwikkelen

05-02-2020

Transitiefondsen in Zweden zorgen voor een goede doorstroming op de arbeidsmarkt. Dat is één van de ervaringen die een Zweedse delegatie met de SER deelde tijdens een werkbezoek op 24 januari 2020.

SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

18-12-2019

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting.

Gemeenschappelijke uitgangspunten voor loopbaanondersteuning

09-12-2019

Kunnen we tot een gedeelde visie en uitgangspunten komen rondom ondersteuning voor LLO? En kunnen we de samenwerking tussen bestaande initiatieven versterken?

OECD: “Leerrekening goed voor deelname aan scholing”

08-12-2019

Leerrekeningen kunnen de deelname aan scholing vergroten, stelt de OECD in zijn rapport ‘Individual Learning Accounts’.

“Leven Lang Ontwikkelen is als beweging niet meer te stoppen”

27-11-2019

Onder het motto ‘Jij maakt het mogelijk’ vond de landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen plaats. SER-voorzitter Mariëtte Hamer leidde de plenaire delen van de conferentie, ook minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was aanwezig.

Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs

19-11-2019

In september heeft minister onderwijs Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor een strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In een briefadvies levert de Sociaal-Economische Raad input voor de verdere ontwikkeling van deze agenda. De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.