Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Toekomstbestendigheid door informeel leren

30-11-2023

Leven lang ontwikkelen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Met de Monitor Leercultuur brengen de SER en TNO de leercultuur in Nederland in kaart.

Publicatie: "Stimuleren van Leercultuur in het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk"

30-11-2023

Het Sectoraal en Regionaal Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-netwerk van de Sociaal-Economische Raad (SER) viert zijn vierjarig bestaan met waardevolle inzichten in het bevorderen van leerculturen, vooral gericht op mkb-bedrijven. Het netwerk, bestaande uit diverse samenwerkingsverbanden en projecten, fungeert als een dynamisch platform voor sectoren, regio's en beleidsmakers, met kennisdeling als kernpunt.
De gezamenlijke focus van het netwerk is leven lang ontwikkelen, waarbij het LLO-programmateam een cruciale rol speelt door kennisuitwisseling te organiseren die inspeelt op actuele thema's.

Informeel leren in Nederland

28-11-2023

Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) helpt medewerkers om hun skills up-to-date te houden en zo om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit is niet alleen gunstig voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisaties waarvoor zij werken en de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel.

Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bijeenkomst: Thema Leercultuur en behoud van personeel

21-11-2023

Amsterdam, 9 november – Hoe stimuleer je leren en innoveren binnen je organisatie? Dit was de centrale vraag bij de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk in de Burcht van Berlage, historisch gezien 'De Tempel voor de medewerker', zoals Bas van Weegberg van de FNV het noemde. Deze locatie, ooit opgericht voor de Bond van Diamantbewerkers als symbool voor het belang van leren, bood een passend decor voor discussies over 'leercultuur' en het behoud van personeel.

Doe meer met taal - gratis programma’s passend bij de persoonlijke leerwens

24-10-2023

Op 28 september heeft de Rijksoverheid de campagne "Doe meer met Taal" gelanceerd. Het hoofddoel van deze campagne is om mensen aan te moedigen zichzelf te blijven ontwikkelen, en daarmee bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid in een wereld die voortdurend verandert.

Tweede Editie TNO-SER Interviewreeks: Leercultuur bij Loogman Groep

20-10-2023

Voor onze tweede editie van de interviewreeks richten we opnieuw onze schijnwerpers op organisaties die een positieve leercultuur stimuleren. Dit keer ligt de focus op Loogman Groep, waarbij we speciale aandacht schenken aan praktisch leren, medewerkersbetrokkenheid en de cruciale rol van leidinggevenden in het bevorderen van een gunstige leercultuur. Dit initiatief is een gezamenlijke inspanning van TNO Healthy Living & Work en de SER-Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen.

‘De kracht van vertrouwen’

11-10-2023

‘De kracht van vertrouwen’. Zo had, achteraf bezien, de titel kunnen luiden van het seminar ‘Arbeidskrapte versus brede welvaart’ die SER Noord Nederland op 21 september in Groningen organiseerde. Niet dat vertrouwen het toverwoord is waarmee alle problemen op de arbeidsmarkt als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Maar omdat zowel de deelnemers aan het seminar als de initiatieven die daarvoor werden bezocht helder konden benoemen èn aantonen wat dat vertrouwen betekend.

Leercultuur bij Microsoft: TNO & SER Interviewreeks

06-10-2023

In de zomer van 2023 hebben TNO Healthy Living & Work en de SER-Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen gesprekken gevoerd met drie bedrijven. Deze gesprekken richtten zich op hoe deze bedrijven een positieve leercultuur in hun organisaties vormgeven.

Toekomstperspectief van werk in een duurzamere industrie

03-10-2023

De industrie staat voor een enorme uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt een cruciale rol in deze overgang.

Doe mee met het gratis leerambassadeurs-traject van CNV!

20-09-2023

Vakbond CNV biedt een kosteloos traject aan waarbij je wordt opgeleid tot leerambassadeur. Als leerambassadeur begeleid je collega's in hun leerbehoeften en fungeer je als aanspreekpunt voor leervragen op de werkvloer.