Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

NLQFwet aangenomen door de Tweede Kamer: Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

23-04-2024

Op 9 april 2024 is de NLQFwet aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Bruggen bouwen voor iedereen op de arbeidsmarkt

27-03-2024

Wat kunnen we leren uit het begeleiden van mensen voor wie een leven lang leren niet vanzelfsprekend is? Daarover ging de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO - netwerk op 14 maart. Hiervoor waren we te gast bij UW, het participatiebedrijf van Utrecht. De bijeenkomst, rijk aan inspirerende verhalen en praktische inzichten, markeerde ook een bijzonder moment voor Henk Boes, die zijn voorzittersrol neerlegde voor een nieuwe uitdaging.

Leerambassadeurs maken leren toegankelijk

12-03-2024

De monitor leercultuur laat grote verschillen zien tussen groepen werkenden. Zo zien we dat je zonder startkwalificatie (mbo-niveau 2) niet alleen minder vaak leert, maar ook minder de noodzaak voelt én minder vaak gestimuleerd wordt om te leren. Gelukkig zijn er ook praktijkvoorbeelden die laten zien dat het ook anders kan.

Overheid moet voortouw nemen in leven lang ontwikkelen

05-03-2024

De SER wil dat de overheid fors en structureel gaat investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO). Het huidige beleid is ad hoc en versnipperd. Volgens het SER-advies Leven lang ontwikkelen (december 2023) is er een samenhangende aanpak nodig. Vijf vragen over dit SER-advies en de roep om een duidelijke visie op dit thema.

Nieuwe aanvraagtijdvakken subsidies en Webinar Levenslang Ontwikkelen

28-02-2024

Wil je als bedrijf investeren in de groei en ontwikkeling van je personeel? Hieronder vind je de nieuwe aanvraagtijdvakken voor subsidies die gericht zijn op levenslang ontwikkelen.

Hoe kan het ontwikkelbudget beter ingezet worden?

13-02-2024

In veel cao’s maken werkgevers afspraken over ontwikkelbudgetten. Ondanks deze afspraken blijven deze budgetten vaak onbenut, zoals blijkt uit een onderzoek van de AWVN. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: tijdgebrek, hoge werkdruk, gebrek aan kennis over beschikbare opleidingen, onduidelijkheid over ontwikkelingsrichting, en gebrek aan motivatie. Om werknemers aan te moedigen meer regie te nemen over hun ontwikkeling, is het belangrijk om hen bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen hiervan.

Vijf jaar succesvol Leven Lang Ontwikkelen in Twente

13-02-2024

In de afgelopen vijf jaar hebben maar liefst 6.500 Twentenaren een loopbaangesprek gehad, waarvan meer dan 3000 zich ook daadwerkelijk hebben laten omscholen met behulp van een scholingscheque. Een mijlpaal waar het Twents Fonds voor Vakmanschap trots op mag zijn! Op 30 januari was het dan ook tijd voor een feestelijke bijeenkomst in Borne, waar bestuurders, werkgevers en kandidaten terugblikten op de successen van de afgelopen jaren en de impact van de IKBINDR-campagne. Henri de Groot, kroonlid van de SER, gaf een lezing over het belang van leven lang ontwikkelen voor de brede welvaartsontwikkeling van de regio.

LLO-katalysator organiseert bijeenkomst over leven lang ontwikkelen.

30-01-2024

De LLO-Katalysator is een meerjarig Groeifondsprogramma waarmee onderwijsinstellingen vanuit middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO).

SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen

17-01-2024

Om een welvarend land te blijven adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER)het nieuwe kabinet structureel en voorspelbaar te investeren in de professionele ontwikkeling van de beroepsbevolking. De SER schetst een samenhangende aanpak van leven lang ontwikkelen zodat werkend Nederland zijn vaardigheden op de werkvloer kan blijven verbeteren.

Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.

18-12-2023

Er verschijnen regelmatig rapporten die invloed hebben op het beleid omtrent Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Recentelijk hebben zowel de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rapporten gepubliceerd, gericht op het verkrijgen van grip op werk en individuele loopbanen.