Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Sociale innovatie: goed voor werknemers én bedrijven

09-07-2024

Technologische vernieuwing is hard nodig om onze welvaart te laten groeien. Maar de menselijke kant van innovatie is minstens zo belangrijk. Bedrijven moeten dan ook meer werk maken van sociale innovatie, vindt de SER. Wat is hiervoor nodig? En wat levert het op? Een tweegesprek tussen Margreet Xavier van werkgeversorganisatie AWVN en Paul Preenen van TNO en Hogeschool Saxion.

Podcastaflevering 10: Leven Lang Ontwikkelen

24-06-2024

Een leven lang ontwikkelen, of een leven lang leren; veel mensen zullen er vast wel eens van hebben gehoord. Maar wat betekent een leven lang ontwikkelen nu eigenlijk? In deze aflevering van de SER podcast Impact in de Polder duikt Marnix Kluiters dieper in de wereld van ontwikkeling op en voor het werk.

Praktische tools voor duurzame ontwikkeling met SBCM

18-06-2024

SBCM staat klaar voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om passend werk te vinden en te behouden. Voor velen is een betaalde baan met goede kansen en vooruitzichten een belangrijke stap naar stabiliteit. Om dit te realiseren, biedt SBCM diverse praktische leermiddelen voor zowel werkenden als werkzoekenden, zodat zij zich continu kunnen ontwikkelen.

Nieuw SLIM-aanvraagtijdvak geopend voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

05-06-2024

Vanaf 3 juni 2024 is een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling geopend, speciaal gericht op samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. Deze aanvraagperiode loopt tot en met 31 juli 2024, 17:00 uur.
De SLIM-subsidie is ontworpen om jou als ondernemer te ondersteunen bij het bevorderen van een leercultuur binnen jouw organisatie, wat bijdraagt aan de continue ontwikkeling en inzetbaarheid van je werknemers.

Ongelijke kansen door achterstanden in basisvaardigheden

16-05-2024

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. In de digitale samenleving van vandaag zijn dit onmisbare vaardigheden, met grote gevolgen voor hun kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Veel mensen met onvoldoende basisvaardigheden weten dit zelf niet of schamen zich ervoor en hierdoor blijft deze achterstand vaak onzichtbaar. Als werkgever speel je een cruciale rol in het herkennen van deze achterstand en het bieden van ondersteuning.

NLQFwet aangenomen door de Tweede Kamer: Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

23-04-2024

Op 9 april 2024 is de NLQFwet aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Bruggen bouwen voor iedereen op de arbeidsmarkt

27-03-2024

Wat kunnen we leren uit het begeleiden van mensen voor wie een leven lang leren niet vanzelfsprekend is? Daarover ging de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO - netwerk op 14 maart. Hiervoor waren we te gast bij UW, het participatiebedrijf van Utrecht. De bijeenkomst, rijk aan inspirerende verhalen en praktische inzichten, markeerde ook een bijzonder moment voor Henk Boes, die zijn voorzittersrol neerlegde voor een nieuwe uitdaging.

Leerambassadeurs maken leren toegankelijk

12-03-2024

De monitor leercultuur laat grote verschillen zien tussen groepen werkenden. Zo zien we dat je zonder startkwalificatie (mbo-niveau 2) niet alleen minder vaak leert, maar ook minder de noodzaak voelt én minder vaak gestimuleerd wordt om te leren. Gelukkig zijn er ook praktijkvoorbeelden die laten zien dat het ook anders kan.

Overheid moet voortouw nemen in leven lang ontwikkelen

05-03-2024

De SER wil dat de overheid fors en structureel gaat investeren in een leven lang ontwikkelen (LLO). Het huidige beleid is ad hoc en versnipperd. Volgens het SER-advies Leven lang ontwikkelen (december 2023) is er een samenhangende aanpak nodig. Vijf vragen over dit SER-advies en de roep om een duidelijke visie op dit thema.

Nieuwe aanvraagtijdvakken subsidies en Webinar Levenslang Ontwikkelen

28-02-2024

Wil je als bedrijf investeren in de groei en ontwikkeling van je personeel? Hieronder vind je de nieuwe aanvraagtijdvakken voor subsidies die gericht zijn op levenslang ontwikkelen.