Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs

19-11-2019

In september heeft minister onderwijs Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor een strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In een briefadvies levert de Sociaal-Economische Raad input voor de verdere ontwikkeling van deze agenda. De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.

‘Zuidoost Werkt’ geeft bewoners begeleiding op maat naar baan

06-11-2019

In Amsterdam bundelen gemeente, bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke organisaties hun krachten om bewoners van stadsdeel Zuidoost zo veel mogelijk te laten profiteren van de economische groei. Met het initiatief Zuidoost Werkt worden sinds dit jaar arbeidsplaatsen gekoppeld aan potentiële werknemers. Eén van de activiteiten is maatwerk vanuit de gemeente om mensen te begeleiden naar werk, bijvoorbeeld door opleidingsmogelijkheden. Kandidaten krijgen een werkcoach aangewezen die op basis van zijn of haar competenties helpt bij het vinden van een baan.

Ondernemer, hoe zou u bereikt willen worden met leven lang ontwikkelen?

06-11-2019

Leven lang ontwikkelen heeft in het midden- en kleinbedrijf vaak (nog) niet de prioriteit die het verdient. Uit onder andere rapporten van de OESO en Staat van het MKB blijkt dat kleinere bedrijven minder in LLO investeren dan grote bedrijven. Vanuit de overheid zijn daarvoor meerdere programma’s opgezet en subsidies beschikbaar. Op uitnodiging van MKB Eindhoven ging de SER Actie-agenda samen met andere organisaties op bezoek bij een aantal ondernemers om te spreken over leven lang ontwikkelen. Centrale vraag: waar hebben mkb-ondernemers behoefte aan? Ook uw reactie is welkom.

“Investeer in TripAdvisor voor onderwijs”

28-10-2019

Wie een vakantie wil boeken, kan terecht op veel websites waar het aanbod gemakkelijk is terug te vinden. Een bekend voorbeeld is TripAdvisor. Naar dit voorbeeld zou ook een platform opgezet kunnen worden om het volwassenenonderwijs te stimuleren, betogen Marieke Blom en Marcel Klok (ING Economisch Bureau). Volgens de economen kan een site met ‘makelaarsfunctie’ het risico verkleinen dat er te weinig in onderwijs wordt geïnvesteerd.

Voortgangsrapportage Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen

02-10-2019

De SER werkt met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen aan een doorbraak op het gebied van leven lang ontwikkelen (LLO). De eerste voortgangsrapportage van de actie-agenda is nu beschikbaar.

Lees het SER-rapport jongeren in verkorte versie

05-09-2019

Vorige week publiceerde het SER Jongerenplatform de verkenning “Hoge verwachtingen” over kansen en belemmeringen van jongeren. Er is ook een korte samenvatting van dat advies beschikbaar.

SER waarschuwt: Jongeren minder snel zelfstandig en tweedeling neemt toe

29-08-2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van de Sociaal-Economische Raad.

Digitalisering biedt kansen op arbeidsmarkt

01-07-2019

Door digitalisering stijgt de behoefte aan ICT-specialisten, benadrukken verschillende partijen in het onderzoek “Arbeidsmarkt ICT met topsectoren”.

Kamerleden onder de indruk van taalambassadeurs

06-06-2019

Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66) en Anne Kuik (CDA) waren het eens: ongelooflijk dapper dat twee taalambassadeurs, Liesbeth de Wit en Hans Kasser, uit eigen ervaring kwamen vertellen wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

Leven lang ontwikkelen in de gezondheidszorg

01-06-2019

Rond de thema's 'Leerleiderschap' en 'Werkplekleren organiseren' heeft de VUmc Academie een tweetal rapporten uitgebracht.