Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Kosteloos ontwikkeladvies of scholing met NL Leert Door

05-08-2020

Als werkende of werkzoekende ontwikkeladvies krijgen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur? Vanaf 1 augustus 2020 is gratis ontwikkeladvies van NL Leert Door beschikbaar.

Hulp voor arbeidsmarktbeleid bij energietransitie

22-07-2020

Voldoende geschoold personeel is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie. Maar hoe zorg je voor een goed arbeidsmarktbeleid? In een handreiking voor de regionale energiestrategieën (RES’en) staan aandachtspunten.

Vind een passende baan met serious gaming

09-07-2020

Via een app jezelf naar een baan gamen: dat is hoe PlaytoWork mbo’ers met werkgevers koppelt. Door inzicht te krijgen in hun hard en soft skills wordt het voor deelnemers gemakkelijker om een baan te vinden die bij ze past. Dat leidt soms tot verrassende matches.

Jonge werknemers betrekken bij leven lang ontwikkelen

09-07-2020

CNV Jongeren en James Loopbaan zijn gezamenlijk het traject ’Jong geleerd=jong gedaan’ gestart. Doel hiervan is het bewustzijn bij jonge werknemers en werkgevers te vergroten rondom het belang van leven lang ontwikkelen.

Ontwikkeladvies of scholing verplicht bij NOW 2

07-07-2020

Sinds 6 juli is de NOW 2-regeling actief. Voorwaarde van de regeling is dat werkgevers zich inzetten om hun werknemers scholing te laten volgen of een ontwikkeladvies laten doen. Dat kan met behulp van bestaande regelingen, maar ook met het programma NL Leert Door dat begin augustus beschikbaar komt.

Ontwikkelprogramma voor culturele en creatieve sector

06-07-2020

Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) zet zich in om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Om werkenden in de sector in staat te stellen continu te leren en ontwikkelen, stelt het ministerie van OCW 19 miljoen euro beschikbaar.

Dit is van belang bij online leren in het hoger onderwijs

26-06-2020

De vraag naar online onderwijs is in de laatste maanden enorm gestegen. Ook in het hoger onderwijs is een flinke omslag gemaakt. De omschakeling naar onderwijs op afstand vraagt veel van docenten en de techniek. Welke oplossingen zijn er voor soepel online onderwijs?

Techniekpact: "Blijven inzetten op jongeren in techniek"

25-06-2020

Steeds meer mensen werken in een technisch beroep. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. Na een aantal jaren stabilisatie is nu een lichte afname te zien bij de instroom in de technische profielen en studies.

Helpt UWV werkzoekenden werk te vinden?

25-06-2020

Helpt het UWV werkzoekenden om een baan te vinden? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van speeddates en sollicitatietrainingen? In een onlangs verschenen rapport is de dienstverlening onder de loep genomen.

Bibliotheek ondersteunt bij ontwikkeling

24-06-2020

Alle inwoners van Nederland kunnen sinds april aan de slag met online trainingen om hun soft skills en digitale vaardigheden te versterken. De KB, de nationale bibliotheek, en online opleider SkillsTown zijn een samenwerking aangegaan waarin zij via de Bibliotheek 28 trainingen aanbieden.