Nieuwsoverzicht Leven Lang Ontwikkelen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Convenant voor betere samenwerking hbo en beroepspraktijk

09-01-2023

VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen gaan op landelijk niveau nauwer samenwerken voor een betere aansluiting van hbo-geschoolden op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. De partijen hebben in december 2022 een convenant ondertekend, waarin zij afspraken maken over het aanpakken van deze uitdagingen.

Werkbezoek Kim Putters en Theo Henrar in teken van skills

23-12-2022

SER-voorzitter Kim Putters en FME-voorzitter Theo Henrar brachten dinsdag 20 december een bezoek aan 3D Makerszone in Haarlem. Zij werden hierbij vergezeld door leden van de cao-onderhandelingsdelegaties van FME en de vakbonden.

Actie-agenda leven lang ontwikkelen: de hoogtepunten van 2022

22-12-2022

We ronden het jaar 2022 bijna af. Een jaar waarin veel gebeurd is op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zo was er het Ontwikkeling Telt Festival, waarbij leren en ontwikkelen twee dagen lang centraal stond, voerden we gesprekken met het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk en publiceerden we over het inzetten van een skillsgerichte aanpak binnen organisaties. Lees hieronder hoe het jaar voor Leven Lang Ontwikkelen eruitzag.

Duurzaam werk maakt mensen weerbaar en de economie wendbaar

20-12-2022

Over twintig jaar is de helft van de banen die we nu kennen veranderd of verdwenen. Demografische veranderingen, digitalisering en duurzaamheid zetten de arbeidsmarkt op zijn kop. Volgens Aart Jan de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation, is het hoog tijd om via duurzaam werk in te zetten op een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.

Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

20-12-2022

Leven lang ontwikkelen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Met de Monitor Leercultuur brengen de SER en TNO de leercultuur in Nederland in kaart.

Wie maakten gebruik van het STAP-budget in 2022?

15-12-2022

In 2022 hebben ruim 214.000 mensen een aanvraag gedaan voor het STAP-budget. De regeling bleek populair bij een diverse groep mensen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. Zo worden de eisen voor opleiders vanaf 2023 strenger om misbruik tegen te gaan.

Overstappen naar ander werk moet beter gefaciliteerd worden

08-12-2022

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals robotisering, krapte en langer doorwerken, vragen om mogelijkheden om soepel over te kunnen stappen naar een andere baan of een andere sector. Dat was voor Tilburg University, werkgeversorganisatie AWVN en brancheorganisatie ABU aanleiding om de inspiratiegids ‘Goed op weg’ te maken. Een uitgave met aanbevelingen, lessen en ervaringen om mensen soepel te laten oversteken naar ander werk. SER-voorzitter Kim Putters nam het eerste exemplaar van de inspiratiegids in ontvangst.

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

06-12-2022

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Skillspaspoort vastgelegd in cao Metalektro

23-11-2022

In de nieuwe cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie wordt een skillspaspoort ontwikkeld. Een belangrijke kans voor werknemers in de sector om meer inzicht te krijgen hun eigen ontwikkeling, zegt Wesley van der Linden, beleidsadviseur bij FNV en betrokken bij de cao afspraak. Deze cao is hiermee een van de eerste die de invoering en het gebruik van een skillspaspoort vastlegt.

‘Soms moeten banen zich aanpassen aan mensen, niet andersom’

22-11-2022

Door alle aandacht voor krapte op de arbeidsmarkt, zou je haast vergeten dat veel langdurig werklozen er niet in slagen een baan te bemachtigen. Met speciale trajecten proberen gemeenten hen toch weer aan het werk te krijgen. Zo ook Den Haag en Groningen. De aanpak van de gemeenten verschilt. Maar ze opereren vanuit dezelfde gedachte: “Meedoen is zó belangrijk. Niet alleen het individu, de hele samenleving profiteert daarvan.”