Eigen regie nemen over je ontwikkeling

Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is daarom noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat mensen zelf nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten. Of je nu ondernemer, medewerker, jong, oud, in loondienst, flexkracht of zzp’er bent.

Wat is eigen regie?

Eigen regie betekent zelf het stuur in handen nemen, keuzes maken en tot actie komen. Het stelt mensen in staat om hun loopbaan en ontwikkeling vorm te geven zoals zij dat graag willen. Van nature bestaan er verschillen in de pro-activiteit van mensen. Voor de meeste mensen vereist het nemen van eigen regie een gedragsverandering. Goed om te weten: een stimulerende werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers meer eigen regie nemen.

Eigen regie gaat over de volgende competenties:

  • Bewuste keuzes maken
  • Tot actie overgaan
  • Hier verantwoordelijkheid in nemen

Zo stimuleer je eigen regie

Werkgevers, maar ook vakbonden, brancheorganisaties, O&O-organisaties, onderwijsinstellingen en overheid kunnen eigen regie stimuleren door werkenden te ondersteunen. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien:

1. Richting

Maak concreet wat er (in de toekomst) op de organisatie afkomt. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen. Hoe verandert het werk en welke consequenties heeft dat voor je medewerkers? Breng die veranderingen in kaart en onderzoek hoe ze matchen met de competenties en behoeften in de organisatie. Zo kun je, samen met je medewerkers, richting geven aan de ontwikkeling die nodig is zodat zij ook in de toekomst inzetbaar blijven. Benadruk de noodzaak, maar ook het persoonlijk belang van de medewerker.

Bekijk deze tool van vakbond FNV om aan de slag te gaan met het gesprek over eigen regie.

2. Ruimte

Om eigen regie te kunnen nemen, moeten medewerkers de ruimte hebben. Zorg dus dat tijd, middelen en geld voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Ruimte bestaat ook uit voldoende autonomie in het werk hebben. Autonomie zorgt ervoor dat mensen eerder de regie nemen op hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door te experimenteren met nieuwe methoden. Naast autonomie is uitdaging belangrijk: bij voldoende uitdaging voelt iemand zich betrokken bij zijn werk en is er de prikkel om beter te worden in wat hij/zij doet.

3. Ruggensteun

Ruggensteun of ‘support’ van leidinggevenden en collega’s is onmisbaar voor het nemen van eigen regie. Zorg voor een veilige omgeving waarin leren en ontwikkelen positief worden benaderd. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het geven van ruggensteun aan hun medewerkers. Zo kunnen minder pro-actieve medewerkers met de juiste ondersteuning eerder tot eigen regie bewogen worden. Ook leidinggevenden moeten daarom worden ondersteund bij deze taak en zich bewust zijn van hun rol. Is een leidinggevende niet in staat ruggensteun te bieden, kijk dan of andere collega’s of de HR-afdeling dit op zich kunnen nemen.

Om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen is een aanpak nodig waarbij aan alle drie de knoppen tegelijkertijd gedraaid wordt. Het stimuleren van eigen regie moet procesmatig worden aangepakt, met kleine stappen.

Waar te beginnen?

  1. Werk procesmatig door het volgen van een cyclus. Laat gesprekken over loopbaan en ontwikkeling bijvoorbeeld elke zes maanden terugkomen.
  2. Start met een nulmeting. Kijk kritisch naar wat de organisatie op dit moment doet om eigen regie te stimuleren. Denk daarbij aan de bouwstenen richting, ruimte en ruggensteun.
  3. Kijk naar wat er al goed gaat in de organisatie. Welke activiteiten voor eigen regie zijn succesvol, of welke medewerkers zijn hier al actief mee? Bekijk hoe deze voorbeelden verder uitgebouwd kunnen worden.
  4. Kijk naar wat andere organisaties al doen. De voorbeelden of experimenten van anderen kunnen je goed op weg helpen.
  5. Zet kleine stappen en vier successen. Zo groeit het vertrouwen binnen de organisatie en blijf je gemotiveerd om je doelen te bereiken.

Lees meer over eigen regie

De SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen onderneemt verschillende activiteiten om het belang van eigen regie onder de aandacht te brengen en kennis en ervaring te delen.

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.