Samen toewerken naar een op skillsgerichte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel en daardoor wordt er steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties, kennis en bekwaamheid je met je meebrengt. Dit noemen we bij elkaar ook wel ‘skills’.

Wat is een skillsgerichte arbeidsmarkt?

Vaak wordt bij het matchen op de arbeidsmarkt vooral gekeken naar iemands diploma’s. Door ook skills hierbij te betrekken, kunnen vacatures en kandidaten beter gematcht worden. Daarnaast is het van belang dat werkzoekenden én werkenden hun skills in kaart brengen. Ook de skills die zij nu nog missen. Zo kan iedereen zich blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

De voordelen van een skillsgerichte arbeidsmarkt voor leven lang ontwikkelen

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, waarvoor andere skills nodig zijn. Bepaalde sectoren kampen met forse personeelstekorten. Een skillsgerichte arbeidsmarkt maakt het voor mensen makkelijker om over te stappen naar een andere sector of beroepsgroep. Ook kunnen zij zo hun eigen vaardigheden verbeteren. Het is motiverender en effectiever om in je loopbaan gebruik te maken van de skills die je al bezit, en om scholing hierop af te stemmen. Zo kunnen we de uitdagingen van vandaag én morgen te lijf.

Wat is er nodig om een skillsgerichte arbeidsmarkt goed in te richten?

Om mensen straks op basis van hun skills te kunnen matchen op de arbeidsmarkt, zijn er nieuwe instrumenten nodig. Instrumenten om al opgedane skills te beoordelen en benodigde skills bij te scholen. Instrumenten die net als diploma’s door werkgevers en werknemers her- en erkend worden. Dit kan alleen als werkgevers, werkenden, het onderwijs en de overheid goed met elkaar samenwerken.

Wat gebeurt er nu al?

In het voorjaar van 2022 organiseerde de SER een expertbijeenkomst. Centraal in deze bijeenkomst stond wat er in de nabije toekomst nodig is om een skillsgerichte arbeidsmarkt te realiseren. Hieruit blijkt dat gebrek aan draagvlak en acceptatie als één van de grootste risico’s wordt gezien voor het al dan niet slagen van een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Het is daarom cruciaal om gelijktijdig met het uitwerken van instrumenten, en het toewerken naar meer regie, ook gezamenlijk op te trekken om de voordelen en kansen uit te dragen.

Vanuit de SER Actie-agenda LLO wordt daarom in 2022-2023 ingezet op:

  • Het verder versterken van het opgebouwde netwerk rond de skillsgerichte arbeidsmarkt om te zorgen voor kennisdeling en verbinding (landelijk, regionaal, praktijk, onderzoek).
  • Aandacht vragen voor de ‘mindset’ verandering die nodig is bij werkgevers en werkenden, HR-professionals en loopbaanadviseurs, in het onderwijs en bij de overheid.
  • Evaluaties en onderzoek bij elkaar brengen, zo mogelijk ook internationaal, om zo de kennisbasis voor ‘wat werkt’ te versterken.

Verschillende partijen zijn al aan de slag met het ontwikkelen van tools voor een skillsgerichte arbeidsmarkt. Om dit tot een succes te maken, is het belangrijk dat iedereen skills op dezelfde manier beoordeelt. Daarom is het UWV samen met verschillende partners aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een skills-taal (skills-ontologie) die inzicht geeft in wat skills zijn, welke skills bij welke soorten werkzaamheden horen en wat er nodig is om deze werkzaamheden toekomstbestendig te maken. Meer informatie over deze skills-taal vind je op de website van CompetentNL.

Daarnaast werken lokale initiatieven aan het thema skills. Voorbeelden zijn het Waternet en het EVC-traject handhaving Rotterdam

Lees meer over de skillsgerichte arbeidsmarkt

Het belang van een meer skillsgerichte arbeidsmarkt wordt breed gedeeld. Lees hierover meer in het Inspiratiedocument dat de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen samen met een groot aantal partners heeft opgesteld.

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.