EVC-traject handhaving Rotterdam

Meer groeikansen voor handhavers.

Regio: West

De gemeente Rotterdam heeft een aantal van haar BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) de mogelijkheid geboden om hun kennis en ervaring met behulp van EVC te laten valideren. Daarmee kunnen zij een passend diploma halen en hun groeikansen vergroten. Voor dit traject hebben Zadkine Veiligheidsacademie en Bureau STERK de handen ineengeslagen.

De BOA’s hebben ieder een portfolio gevuld met bewijzen van hun kennis en kunde. Door in gezamenlijke sessies ervaringen te delen, maakten ze de stap van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Twee assessoren van Bureau STERK voerden een criteriumgericht interview met de deelnemer. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een individuele rapportage, het EVC-certificaat. EVC staat voor erkenning van verworven competenties: dat houdt in dat werk- en levenservaring ingezet worden om aan te tonen dat de kandidaat op het gewenste niveau werkt en handelt.

Het EVC-certificaat is ter verzilvering aangeboden bij Zadkine. Zadkine en Bureau STERK hebben samen een valideringsmeetlat voor het traject ‘handhaver toezicht en veiligheid’ opgesteld, dat kan worden ingezet bij vervolgtrajecten.

Alle kandidaten die deelnamen aan dit traject, hebben het succesvol afgerond. De gemeente Rotterdam blijft investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers door het faciliteren van trainingen en opleidingen.

Betrokken samenwerkingspartners

Zadkine Veiligheidsacademie, Bureau STERK

Contact

Annelies van Noppen (gemeente Rotterdam) | E: ae.vannoppen@rotterdam.nl | T: 06 532 14 189
Peter Geerdink (Zadkine Veiligheidsacademie) | P.Geerdink@zadkine.nl | T: 06- 82 32 82 00
Henk Verzendaal (Bureau STERK) | h.verzendaal@bureausterk.nl | 06 421 48 418