Publicatie

Werkenden stimuleren om zelf de regie te nemen over hun loopbaan: zo doe je dat!

Organisaties delen kennis en ervaring om eigen regie te stimuleren

De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Dat was al gaande, maar is enorm versterkt door de coronacrisis. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat werkenden zelf het heft in handen nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen.

Werkgevers, maar ook vakbonden, brancheorganisaties, O&O organisaties, onderwijsinstellingen en overheid op alle niveaus, kunnen dit stimuleren door planmatig werknemers hierin te ondersteunen. Om dit mogelijk te maken heeft de SER vanuit de Actie-agenda Leven lang Ontwikkelen, samen met TNO, Windesheim, AWVN en eelloo de belangrijkste kennis van experts op het gebied van het stimuleren van eigen regie, gebundeld in een kennisdocument. Dit kennisdocument is vanaf vandaag beschikbaar.

Kennisdocument 'Eigen regie'

Mariëtte Hamer: ‘De wereld verandert snel. Niemand kan stil blijven zitten in de veronderstelling dat alles blijft zoals het was. Dat is echt niet zo. De coronacrisis heeft ons dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Mensen moeten zelf stappen kunnen zetten om te gaan leren en dus zelf de regie daarin kunnen nemen. Werkgevers en organisaties hebben een belangrijke rol om werkenden daarin de weg te wijzen.’

Drie knoppen

Het stimuleren van eigen regie gaat over het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien:

  • richting (informeren en stimuleren),
  • ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
  • ruggensteun (vertrouwen geven).

Het kennisdocument biedt voorbeelden van interventies op elk van deze knoppen. Om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen is een integrale aanpak nodig, waarbij aan alle drie de knoppen tegelijkertijd gedraaid wordt. Het stimuleren van eigen regie moet procesmatig worden aangepakt, met kleine stappen. Dit kennisdocument biedt hiervoor handvatten aan werkgevers. Deze kennis kan door branches, regio’s en sectoren zelf verder worden uitgewerkt en specifiek toepasbaar gemaakt op de eigen situatie. Vanuit de Actie-agenda LLO kunnen we hierbij hulp bieden.

Kennis en ervaring ontwikkelen verder

Het kennisdocument zal zich aan de hand van ervaring van gebruikers en voortschrijdend inzicht blijven ontwikkelen. In de komende periode zullen vanuit de SER Actie-agenda LLO nog andere activiteiten worden ondernomen om de aandacht voor het onderwerp te versterken en meer kennis en ervaring te verzamelen en te delen. We doen dit onder meer door een serie webinars waarvan de eerste plaatsvond op 5 november 2020. Bekijk het webinar hier terug.

Bekijk meer

Bekijk een samenvatting van het kennisdocument in deze digitale uitgave.

Bekijk de handreiking Medewerkers zelf aan het roer van hun ontwikkeling (mei 2021).


Eigen regie nemen over je ontwikkeling

Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker.