Nieuwsoverzicht arbeidsmarkt

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Arbeidsmarkt.

Minister van Gennip (SZW) in gesprek met vertegenwoordigers van SER JP over werk en de impact van de arbeidsmarktplannen voor jongeren

15-09-2023

Op 7 september waren vertegenwoordigers van het SER Jongerenplatform in gesprek met Minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de impact van de arbeidsmarktplannen voor Jongeren.

Fundamentele keuzes nodig voor de publieke sectoren

19-05-2023

De arbeidsmarkt is historisch krap. In de zorg, het onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang is een problematisch tekort aan personeel. En vanwege de vergrijzing wordt de arbeidsmarktkrapte in de publieke sectoren de komende jaren alleen maar groter.

Poldersucces op de arbeidsmarkt

16-05-2023

De hervorming van de arbeidsmarkt is een big issue, waarover heel lang en heel veel is gesproken. Dit voorjaar presenteerden kabinet en sociale partners een akkoord: een pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarmee lieten we als polder zien dat we er samen met het kabinet uit kunnen komen – ondanks alle polarisatie in de samenleving. Een succes voor de polder, een succes ook voor de samenwerking tussen polder en politiek.

Overeenstemming polder en kabinet over toekomst arbeidsmarkt

03-04-2023

Sociale partners hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van de voorstellen uit het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de toekomst van de arbeidsmarkt. Daarmee kan minister Karien van Gennip van SZW deze uitwerking via wetsvoorstellen voorleggen aan de Tweede Kamer (en daarna de Eerste Kamer) en kan de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt worden doorgevoerd.

Wel quick wins, geen quick fixes

23-03-2023

“Er is een gerichte aanpak nodig om de arbeidsmarktkrapte in de publieke sector aan te pakken. De mensen in de publieke sector werken met hart en ziel en lopen vaak vast op de werkvloer. Het kabinet zou urgent aan de slag moeten met de aanbevelingen uit het SER-advies”.

Arbeidskrapte: kansrijke opties voor publieke sectoren

28-02-2023

De huidige druk op publieke sectoren kan wel degelijk worden verlicht. Dat blijkt uit een recent uitgebracht advies van de SER. De werknemerstekorten in sectoren zoals zorg en onderwijs zijn tegen te gaan, stelt dit adviesrapport. Bijvoorbeeld door in te zetten op goed werkgeverschap en slimmer werken, maar ook door het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken, te stimuleren.

Aanhoudende arbeidsmarktkrapte in publieke sectoren vraagt om ferme keuzes van kabinet

17-02-2023

De problemen op de arbeidsmarkt zijn groter dan ooit. Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

Oplossingen voor de arbeidsmarkt

07-02-2023

De zorg, het onderwijs, de techniek, de politie en vele andere sectoren, ze komen allemaal menskracht te kort. De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap geweest. Om die krapte op te lossen, is een andere manier van denken nodig, zonder taboes. Én het lef om dingen anders te doen.

Actieplan Groene en Digitale banen gelanceerd

06-02-2023

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 55-60% te reduceren in 2030. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord in 2019. Eén van de voorwaarden om dat doel te bereiken is dat er voldoende technische vakmensen in de klimaat- en digitale transitie werken. Mensen waaraan nu een groot tekort is. Om tekorten aan technisch en digitaal personeel te verminderen, lanceert het kabinet nu het actieplan Groene en Digitale banen. De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (K&E) van Gennip (SZW), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) schrijven dit in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Passende woningen voor iedereen: SER-verkenning Woningmarkt zoekt toekomstbestendige oplossingen

20-12-2022

Nederland komt zo’n 315.000 woningen tekort. Een drama voor mensen die op zoek zijn naar een huis, problematisch voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de economie en de verduurzamingsopgave. Ieder mens heeft recht op een passende woning. Maar hoe realiseren we dat?