Nieuwsoverzicht arbeidsmarkt

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Arbeidsmarkt.

Passende woningen voor iedereen: SER-verkenning Woningmarkt zoekt toekomstbestendige oplossingen

20-12-2022

Nederland komt zo’n 315.000 woningen tekort. Een drama voor mensen die op zoek zijn naar een huis, problematisch voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de economie en de verduurzamingsopgave. Ieder mens heeft recht op een passende woning. Maar hoe realiseren we dat?

Duurzaam werk maakt mensen weerbaar en de economie wendbaar

20-12-2022

Over twintig jaar is de helft van de banen die we nu kennen veranderd of verdwenen. Demografische veranderingen, digitalisering en duurzaamheid zetten de arbeidsmarkt op zijn kop. Volgens Aart Jan de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation, is het hoog tijd om via duurzaam werk in te zetten op een toekomstbestendige en veerkrachtige economie.

Grote uitdagingen op woningmarkt vragen om blijvende centrale regie

16-12-2022

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.

Bouwen voor nu en de toekomst

14-12-2022

Wonen is een grondrecht, net als het recht op onderwijs en gezondheidszorg. De woningbouwopgave gaat niet alleen over stenen, ruimte en geld, maar ook over de inrichting van de samenlevingen over eerlijke kansen op gezond, betaalbaar en veilig wonen. Bouwen is daarmee vooral ook een sociale opgave.

‘Soms moeten banen zich aanpassen aan mensen, niet andersom’

22-11-2022

Door alle aandacht voor krapte op de arbeidsmarkt, zou je haast vergeten dat veel langdurig werklozen er niet in slagen een baan te bemachtigen. Met speciale trajecten proberen gemeenten hen toch weer aan het werk te krijgen. Zo ook Den Haag en Groningen. De aanpak van de gemeenten verschilt. Maar ze opereren vanuit dezelfde gedachte: “Meedoen is zó belangrijk. Niet alleen het individu, de hele samenleving profiteert daarvan.”

De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend?

21-11-2022

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder groeien. Eva Buwalda, Bo Lemmens en Anne Sophie Stoop vinden actie daarom hard nodig.

SER vraagt ministers eerdere aanbevelingen armoede uit te voeren

11-10-2022

De SER vindt het belangrijk om armoede structureel en voor de langere termijn tegen te gaan, en adviseerde daar diverse malen over.

Deelname aan scholing onder werkenden neemt af

04-08-2022

Werkenden hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. De coronapandemie en -maatregelen worden door het SCP gezien als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

Kabinet presenteert plannen over de toekomst van de arbeidsmarkt

08-07-2022

Op 5 juli informeerde minister van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt aan de Tweede kamer gaat de minister vooral in op het stimuleren van duurzame arbeidsmarktrelaties en het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als ZZP’er(s).

De krappe arbeidsmarkt: wat zijn de oplossingen?

28-06-2022

Nog nooit waren zoveel mensen in Nederland aan het werk, tegelijkertijd was het aantal vacatures ook nooit eerder zo hoog. De krapte op de arbeidsmarkt slaat alle records. Tegenover elke 100 werklozen stonden eind maart 2022 133 vacatures. Wat zijn de oorzaken voor de krapte en vooral: wat zijn de oplossingen?