Klachten en geschillen

Er kunnen zich in een keten heel wat schendingen voordoen van de normen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) die zijn opgesteld door de VN en de OESO. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen bij een Klachten- en Geschillencommissie. Vertegenwoordigers van werknemers of andere belanghebbenden kunnen ook een klacht indienen.

Natuursteen

De onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone (IMVO-convenant voor de natuursteensector) is een onafhankelijke commissie die meldingen behandelt van benadeelden in de internationale natuursteenketens van ondertekenaars van het Initiatief TruStone. De informatie is ook in Engels beschikbaar.

Kleding en textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel liep tot en met 31 december 2021 en voorzag in een onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie. De Commissie heeft diverse uitspraken gedaan. De informatie is ook in het Engels beschikbaar.

Bevorderen toegang tot herstel en verhaal

IMVO draait niet alleen om het voorkomen en verkleinen van risico’s in de keten, maar ook om het herstellen van schade of aangedaan onrecht. Dat is stap 6 in het due diligence-proces. De ontwikkeling van een goed werkend, toegankelijk mechanisme voor klachten en geschillen in bedrijfsketens dat mensen toegang tot herstel en verhaal biedt, is een zaak van lange adem.

De SER wil haar opgebouwde kennis, expertise en netwerk inzetten om hierin een impuls aan te geven, zie de pagina Herstel en verhaal.