Nieuwsoverzicht Internationaal MVO

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema IMVO.

Decent Work in Global Supply Chains kent nog veel obstakels

06-06-2023

Onlangs organiseerde de SER in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het evenement 'Decent Work in Global Supply Chains'. Ruim 90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s kwamen samen in Den Haag om uitdagingen en kansen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens te bespreken.

Onderhandelingen over textielovereenkomst beëindigd

12-05-2023

De onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, vakbonden en ngo's over een nieuwe sectorale overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector zijn beëindigd. Partijen konden het niet eens worden over de scope van de mogelijke overeenkomst.

“We willen hernieuwbare energie produceren met respect voor mens en milieu”

09-05-2023

De productie van wind- en zonne-energie neemt de komende jaren fors toe. Dat is goed nieuws, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De ondertekenaars van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector slaan de handen ineen om misstanden aan te pakken. Ørsted, producent van windparken op zee, is een van hen.

Europese Commissie wil meer Europese mijnbouw voor energietransitie

03-05-2023

De Europese Commissie heeft onlangs een plan gepresenteerd om de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen voor onder meer windmolens, batterijen en zonnepanelen veilig te stellen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen in deze Critical Raw Materials Act (CRM Act)? En wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Dit betekent de nieuwe Europese wet tegen ontbossing

01-04-2023

Met een nieuwe ontbossingsverordening gaat de EU het op de markt brengen of exporteren van producten die bijdragen aan ontbossing verbieden. Hiermee wil de EU de druk op natuurlijke ecosystemen verminderen en bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

E-learning landrechten voor beleggers

28-03-2023

De SER heeft een e-learning uitgebracht over het thema landrechten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In deze online leeromgeving krijgen institutionele beleggers via presentaties van experts informatie over landrechten en hoe hier mee om te gaan als belegger.

CSRD-webinar: bedrijven moeten transparant worden over duurzaamheid

22-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over presentatie, controle en gebruik van duurzaamheidsrapportage in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

CSRD-webinar legt verplicht rapporteren over eigen werknemers uit

15-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over rapporteren over eigen werknemers in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

‘Lokale experts kennen de risico’s’

14-03-2023

In landen waar Nederlandse bedrijven producten vandaan halen, valt vaak veel te verbeteren aan het welzijn van lokale werknemers en is er soms sprake van misstanden in de keten. Dit soort risico’s zijn vaak moeilijk te doorgronden. Daarom is een Local Expert Network opgebouwd. Lokale professionals worden opgeleid tot risicobeoordelingsexpert om Nederlandse bedrijven te helpen.

CSRD-webinar: hulp voor bedrijven bij rapporteren verplichte klimaatinformatie

07-03-2023

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over klimaatverandering in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.