Nieuwsoverzicht Internationaal MVO

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema IMVO.

Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkenden

02-11-2023

De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. Om biodiversiteitsverlies te stoppen en herstel te bevorderen, is een brede aanpak nodig van overheden, ondernemers, werkenden, maatschappelijke organisaties en consumenten.

SER treedt toe tot UN Global Compact Network Netherlands

30-06-2023

Met de toetreding tot het UN Global Compact Network Netherlands, ondersteunt de Sociaal-Economische Raad (SER) het doel van deze organisatie om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen bij het bedrijfsleven. Ook brengt de SER kennis en ervaring in op het gebied van IMVO en profiteren de achterbannen van beide organisaties van elkaars netwerken.

Betekenisvolle dialoog met stakeholders

29-06-2023

Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven staan voor de opgave om burgerparticipatie te bevorderen. De OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) vragen bedrijven betekenisvol engagement aan te gaan met stakeholders in hun ketens. Zicht op… stelt hierover vijf vragen aan Jules Beelen van de SER en Suzanne Ekel van de Goldschmeding Foundation.

Lokale ngo’s spelen sleutelrol in betekenisvolle dialoog

22-06-2023

Onlangs bracht Gopinath Parakuni, directeur strategie bij de Indiase ngo Cividep en lid van de klankbordgroep van het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’, een bezoek aan de SER om de relatie en dynamiek tussen lokale ngo’s en bedrijven toe te lichten. Lokale ngo’s als Cividep spelen een cruciale rol in het bevorderen van een betekenisvolle dialoog tussen bedrijven en stakeholders in de keten.

Decent Work in Global Supply Chains kent nog veel obstakels

06-06-2023

Onlangs organiseerde de SER in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het evenement 'Decent Work in Global Supply Chains'. Ruim 90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s kwamen samen in Den Haag om uitdagingen en kansen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens te bespreken.

Onderhandelingen over textielovereenkomst beëindigd

12-05-2023

De onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, vakbonden en ngo's over een nieuwe sectorale overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector zijn beëindigd. Partijen konden het niet eens worden over de scope van de mogelijke overeenkomst.

“We willen hernieuwbare energie produceren met respect voor mens en milieu”

09-05-2023

De productie van wind- en zonne-energie neemt de komende jaren fors toe. Dat is goed nieuws, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De ondertekenaars van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector slaan de handen ineen om misstanden aan te pakken. Ørsted, producent van windparken op zee, is een van hen.

Europese Commissie wil meer Europese mijnbouw voor energietransitie

03-05-2023

De Europese Commissie heeft onlangs een plan gepresenteerd om de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen voor onder meer windmolens, batterijen en zonnepanelen veilig te stellen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen in deze Critical Raw Materials Act (CRM Act)? En wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Dit betekent de nieuwe Europese wet tegen ontbossing

01-04-2023

Met een nieuwe ontbossingsverordening gaat de EU het op de markt brengen of exporteren van producten die bijdragen aan ontbossing verbieden. Hiermee wil de EU de druk op natuurlijke ecosystemen verminderen en bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.

E-learning landrechten voor beleggers

28-03-2023

De SER heeft een e-learning uitgebracht over het thema landrechten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In deze online leeromgeving krijgen institutionele beleggers via presentaties van experts informatie over landrechten en hoe hier mee om te gaan als belegger.