Succesfactoren IMVO-risicomanagement

Succesfactoren zijn handelingen die als eerste kunnen worden uitgevoerd en veel resultaat opleveren. Het zijn voorwaarden om voortvarend aan de slag te gaan met een goed IMVO-beleid. Ze staan hier voor stap 1 t/m 5 van het due diligence-proces onder elkaar.

Succesfactoren stap 1: IMVO in beleid en managementsystemen

Succesfactoren stap 2: Identificeer en beoordeel negatieve gevolgen

Succesfactor stap 3 + 4: Stop, voorkom, of beperk negatieve gevolgen & monitor praktische toepassing en resultaten

Succesfactor stap 5: Communiceer hoe gevolgen worden aangepakt

Webinar

Bekijk ook het webinar over de succesfactoren (Engelstalig).