Wat is IMVO?

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Dit is goed voor banen, vernieuwing en economische groei, maar brengt ook risico’s met zich mee. Een Nederlands bedrijf kan internationaal betrokken raken bij misstanden, zoals kinderarbeid of milieuschade. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent dat bedrijven zich inspannen om deze risico’s op misstanden op te sporen en aan te pakken.

Zelf aan de slag

In de praktijk kunnen mensen in verschillende rollen met IMVO te maken hebben en zelf aan de slag met IMVO-risicomanagement. Denk hierbij aan MVO-managers, inkoopmanagers, risico- en kwaliteitsmanagers, OR-leden, vakbondsbestuurders en maatschappelijke organisaties. Zelf aan de slag met IMVO-risicomanagement.

IMVO-convenanten

Binnen verschillende sectoren zijn IMVO-convenanten afgesloten. Dat zijn afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid over het verduurzamen van de wereldwijde keten. Meer weten over convenanten.