Wat is IMVO?

Veel Nederlandse bedrijven handelen over grenzen heen. We importeren en exporteren goederen of investeren in bedrijven die over de landsgrenzen heen opereren. Deze internationale bedrijfsactiviteiten kunnen mensenrechtenschendingen of milieuschade veroorzaken. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) betekent dat bedrijven zich inspannen om deze risico’s in hun keten in beeld te krijgen en misstanden aanpakken en voorkomen.

Het wordt steeds duidelijker dat Nederlandse en Europese bedrijven ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan mens, dier en milieu in productielanden. Zij kunnen hun ketens voor productie en toelevering grondig onderzoeken. De (mogelijke) risico’s die ze daarbij tegenkomen, kunnen ze aanpakken. Daarmee dragen bedrijven bij aan een eerlijker wereld en aan verantwoorde producten in de Nederlandse winkels. Dat is waar IMVO om draait.

Wat maakt IMVO ingewikkeld?

De eigen bedrijfsketen onderzoeken is een moeilijke opgave, zeker voor een individuele onderneming. Productieketens zijn vaak lang, ingewikkeld en veel producten bestaan uit meerdere onderdelen. Op één schip kunnen bijvoorbeeld de producten van duizenden boeren vervoerd worden of onderdelen die in veel verschillende producten worden verwerkt. Hoe weet je dan nog wat waar vandaan komt?

Ook het delen van beschikbare informatie kan ingewikkeld zijn, omdat dat kan raken aan een bedrijfsbelang. Informatie is vaak medebepalend voor de concurrentiepositie van een bedrijf.

Daarnaast speelt mee dat Nederland een bescheiden plek heeft op de wereldmarkt. Dat maakt gesprekken met producenten lastig: een individueel Nederlands bedrijf heeft vaak beperkte zeggingskracht. Juist daarom is het van belang om in Europees verband steeds meer samen op te trekken, bijvoorbeeld met Europese sectorovereenkomsten. Samenwerking tussen bedrijven uit de financiële sector maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met elkaar invloed uit te oefenen op het beleid van de internationale ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

Wat levert IMVO mijn bedrijf op?

Naast voldoen aan (komende) wetgeving, betekent IMVO bijdragen aan een eerlijkere wereld door als bedrijf producten te leveren die op een verantwoorde manier zijn gemaakt. Klanten, (toekomstige) medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel vragen hier steeds meer om. Het levert ook winst op in de eigen keten, omdat er betere afspraken kunnen worden gemaakt met toeleveranciers over een langere periode. Dit draagt bij aan een stabiele bedrijfsvoering en verkleint risico’s die kunnen leiden tot reputatieschade.

Steeds meer bedrijven zoeken naar mogelijkheden om samen te werken in hun eigen sector. Bijvoorbeeld door informatie te delen over toeleveranciers of productielocaties. Op die manier zijn bedrijven effectiever in het aanpakken van misstanden of het in kaart brengen van risico’s, bijvoorbeeld samen met (lokale) ngo’s of vakbonden.

Zie ook voorbeelden in de sectoren metaal, voedingsmiddelen, natuursteen, kleding en textiel, pensioenfondsen, verzekeringen.