Wat is IMVO?

Veel Nederlandse bedrijven doen handel over grenzen heen. We importeren bijvoorbeeld kleding en voedingsmiddelen of investeren in bedrijven die over de landsgrenzen heen opereren.

Internationaal zaken doen heeft risico’s: Nederlandse bedrijven weten niet altijd of ergens in hun productie- of toeleveringsketen mensenrechten worden geschonden, dierenwelzijn onder druk staat of milieuschade ontstaat. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent dat bedrijven zich inspannen om risico’s in hun keten in beeld te krijgen en die te voorkomen, te beperken of te compenseren.