Tools

Nuttige tools en bronnen rond het onderwerp herstel en verhaal.

Algemeen

SER-leidraad due diligence
Een leidraad met handige informatie, bronnen en concrete praktijkvoorbeelden voor MKB-bedrijven en grote bedrijven die willen beginnen met verantwoord ondernemen en due diligence. Stap 6 van de leidraad bevat praktische stappen die bedrijven kunnen nemen om de toegang tot herstel en/of verhaal te verbeteren.

Opinie van de Europese Unie over het verbeteren van de toegang tot herstel en/of verhaal in het bedrijfsleven op het gebied van mensenrechten (2017)

Voedingsmiddelensector

Interview met Heineken over toegang tot herstel en/of verhaal (2022)

Verzekeringssector

Handreiking herstel en verhaal voor verzekeraars (2022)
Deze handreiking werd ontwikkeld in het kader van het IMVO-Convenant voor de verzekeringssector en bevat ook geleerde lessen.

Een toelichting bij deze handreiking wordt gegeven in het webinar van november 2022.

Bankensector

In 2019 hebben de partijen van het IMVO-Convenant van de Nederlandse bankensector een Engelstalige publicatie uitgebracht over het mogelijk maken van herstel en verhaal. Dit paper verkent de rol en verantwoordelijkheid van banken met betrekking tot herstel en verhaal, waar het gaat om gevolgen voor mensenrechten via klantrelaties. Het document geeft een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten, consensus en breed gedeelde inzichten, evenals uiteenlopende perspectieven waar partijen geen consensus konden bereiken. Daarnaast bevat het een uitleg van concepten en verantwoordelijkheden en praktisch advies, bijvoorbeeld over welke vragen gesteld moeten worden, wat ook nuttig is voor institutionele beleggers.

Pensioensector

Leidraad Herstel en Verhaal binnen verantwoord beleggen (2022)
Deze leidraad werd ontwikkeld in het kader van het IMVO-Convenant Pensioenfondsen.