74. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema grondstoffen?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van grondstoffen geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties over je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Het trainen van het inkoop- en designteam op het gebied van duurzame materialen. Tijdens deze training wordt de impact van conventionele materialen behandeld en worden duurzame alternatieven geïntroduceerd.
  • Het definiëren van interne taken en verantwoordelijkheden voor het opvragen en tijdig vernieuwen van scope en transactiecertificaten van duurzame materialen.
  • Het trainen van de designafdeling op het gebied van de circulaire economie en circulair design.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.