57. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema gedwongen arbeid?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van gedwongen arbeid geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties met betrekking tot leveranciers op dit thema zijn:

  • Al onze belangrijkste leveranciers in India worden uitgenodigd en gestimuleerd deel te nemen aan de bijeenkomst in plaats x op datum y over Sumangali.
  • De scope van al onze third party audits in India en China wordt in 2021 uitgebreid en omvat daarmee huisvesting (hostels en slaapzalen) die wordt aangeboden door leveranciers.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.