58. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema gedwongen arbeid?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van gedwongen arbeid geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties voor je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Het strategisch prefereren van leveranciers die actief zijn of een leidende rol spelen in het wegnemen van de gevolgen van Sumangali of mensenhandel.
  • De inkoopstaf wordt verplicht/gestimuleerd tijdens bezoeken aan hoogrisicolanden, samen met sleutelleveranciers, ngo’s of vakbonden te bezoeken om zo praktische tips/acties voor het voorkomen van gedwongen arbeid te verkrijgen.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.