80. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema dierenwelzijn?

Als je risico’s en impacts voor het thema van dierenwelzijn hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeelddoelstellingen op dit thema zijn:

  • Tussen 2020 en 2022 faseren we alle leveranciers en/of dierlijke materialen uit waarvan we de vijf vrijheden voor dierenwelzijn niet kunnen garanderen.
  • In 2021 vervangen we 10% van onze wollen artikelen voor gecertificeerde gerecyclede wol.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.