81. Wat zijn voorbeeldacties op het thema dierenwelzijn, met betrekking tot leveranciers?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van dierenwelzijn geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • Per 2021 hebben onze sleutelleveranciers die artikelen maken met dierlijke materialen zich aangesloten bij een tracerings- en borgingssystemen met onafhankelijke certificering die garanderen dat dierlijk textiel en materiaal met de hoogst mogelijke zorg voor het dier zijn geproduceerd.
  • Per 2020 hebben we met onze sleutelleveranciers twee alternatieve materialen getest die materialen van dierlijke oorsprong kunnen vervangen (bijvoorbeeld: recycled leer of fruit leer).

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.