79. Hoe meet en rapporteer je over resultaten van ondernomen acties op watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

Stel je hebt de volgende stappen ondernomen:

  • Je doel was bijvoorbeeld het reduceren van water en energiegebruik met tenminste 25% bij drie wasserijen in Pakistan in 2021.
  • Je actie was het trainen van het inkoopteam op het gebied van low impact finish technieken van denim en het certificeren van de betrokken wasserijen conform de ISO14001 norm.

Je resultaat is wellicht dat een van de betrokken wasserijen zijn impact met 30% heeft verlaagd en de andere twee wasserijen nog geen water en energie hebben gereduceerd.
Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn

Dit kun je doen:

  • Zorg dat je in staat bent concrete resultaten over een of meerdere processen aan te tonen.
  • Zorg ervoor dat het beschreven resultaat is onderbouwd (via rapporten, overzichten en/of certificaten).
  • Resultaten kunnen zowel worden gerealiseerd op deelgebieden van dit thema zoals: Waterreductie, management van afvalwater, energie en CO2-reductie, reductie en/of uitsluiting schadelijke chemicaliën.