78. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van watervervuiling en gebruik, chemicaliën, water en energie geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking de inkooppraktijk van jouw bedrijf.

Voorbeelden van acties over je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Het trainen van het inkoop- en designteam op het gebied van schadelijke chemicaliën en duurzame alternatieven.
  • Inkoop en design ontwikkelt en test twee basic, hoogvolumeartikelen met behulp van duurzame alternatieven.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.