77. Wat zijn voorbeeldacties op het thema watervervuiling en gebruik van chemicaliën, water en energie, met betrekking tot leveranciers?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van chemicaliën, water en energie geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • Per september 2021 zijn onze leerlooierijen in India gecertificeerd conform de LWG standard (gold, silver or bronze).
  • In samenwerking met lokale experts, wordt bij onze top tien van leveranciers een chemicaliënmanagementsystem geïmplementeerd.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.