64. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema leefbaar loon?

Als je risico’s en impacts rond het thema leefbaar loon hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen op dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • Bij onze fabrikanten onder eigen beheer in Polen en Turkije betalen wij volgend jaar een leefbaar loon als vastgesteld conform de leefbaar loon benchmark van de Wage Indicator Foundation.
  • Bij onze sleutelleveranciers in Turkije overbruggen we tussen 2020 en 2023 gefaseerd de loonkloof (wage gap) tussen het huidige loon (prevailing wage) en het leefbaar loon.
  • In jaar x is het aantal eerstelijnsleveranciers met een onderhandeld loon/verhoogd loon en/of leefbaar loon verhoogd van x naar y.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.