65. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema leefbaar loon?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van leefbaar loon geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te formuleren. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • Onze leveranciers krijgen training aangeboden voor het professionaliseren van het loonmanagementsysteem. Hierbij wordt onder andere aandacht besteedt aan wettelijke verplichtingen (minimumlonen, betalen van overuren en sociale lasten), het voeren van een volwaardige loonadministratie en het beter in beeld krijgen en plannen van de productie, arbeidstijd en kosten en het beprijzen van artikelen overeenkomstig wettelijke verplichtingen en leefbaar loon schattingen.
  • In 2021 starten we samen met onze belangrijkste leverancier in Roemenië een project waarbij we inzetten op het vergroten van de productiviteit en efficiency in de fabriek. De gerealiseerde besparingen worden ingezet om de lonen van de werknemers te verhogen.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.