66. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema leefbaar loon?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van leefbaar loon geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te formuleren. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties voor je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Dit jaar neemt de Inkoop- en MVO-verantwoordelijke deel aan een training over leefbaar loon.
  • We geven landen/regio’s en/of producenten die daadwerkelijk invulling geven aan het betalen van onderhandelde lonen of het stapsgewijs verhogen van (minimum)lonen naar het niveau van een leefbaar loon strategisch en principieel de voorkeur boven landen/regio’s en producenten die dat niet doen.
  • Wij betalen per 2024 een vaste bonus per artikel (bijvoorbeeld 0,10 euro per stuk) aan onze eerstelijns leveranciers in Sri Lanka om zo de loonkloof (gedeeltelijk) te dichten.
  • In 2024 gaan wij ertoe over om bij onze sleutelleveranciers de extra kosten per stuk te berekenen indien je per standaard minuut arbeidstijd per artikel in plaats van het minimumloon het leefbaar loon gaat betalen. Deze extra kosten betalen wij voortaan extra aan de betrokken leveranciers.
  • We berekenen samen met key leveranciers aan de hand van de Fair Wear Foundation Labour Minute Calculators de kostprijs zodat directe en indirecte arbeidskosten volledig zijn gedekt in de kostprijs.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.