67. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema leefbaar loon?

Stel je hebt de onderstaande acties ondernomen op het thema leefbaar loon bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het realiseren van een leefbaar loon bij je belangrijkste denim wasserij x in Tunesië voor 2022.
  • Je actie was je eigen inkooppraktijk aan te passen op het gebied van costing en de wasserij te helpen een verbeterd loonmanagementsysteem op te zetten.

Je resultaat is wellicht dat de workers een hoger dan minimumloon betaald krijgen (op weg naar een leefbaar loon).

Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen, is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. Indien we spreken over resultaat bedoelen we hier de resultaten voor de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer of worker). We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • Het overleggen van (audit)rapporten die laten zien dat de werknemers een hoger dan het minimumloon, een collectief onderhandeld loon of een leefbaar loon betaald krijgen;
  • Verslagen van externe stakeholders (onder andere vakbonden) die beschrijven hoe sociale dialoog of een collectieve arbeidsovereenkomst tot hogere lonen hebben geleid en welke en hoeveel werknemers daarvan hebben geprofiteerd.

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je het resultaat bij een of meerdere van de betrokken productielocaties kunt onderbouwen via onder andere consultatie van (lokale) stakeholders en/of deelname aan lokale projecten of research en/of auditrapporten.
  • Het beschreven resultaat komt de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer) direct ten goede.
  • Beschrijf om welke productielocaties het gaat en hoeveel werknemers betrokken waren.
  • Resultaten zijn bij voorkeur positief maar kunnen ook onbedoeld negatief of neutraal zijn. Het belangrijkste is dat je inzicht hebt in de resultaten van je acties en op basis daarvan leert en bijstuurt.