68. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema veiligheid & gezondheid op de werkplek?

Als je risico’s en impacts voor het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • Bij al onze CMT-fabrikanten onder eigen beheer worden ‘health and safety committees’ ingesteld. Deze comités zijn getraind en verantwoordelijk voor de veiligheid in de fabriek.
  • Al onze eerstelijns leveranciers hebben in 2022 geen major non-compliances in hun auditrapporten op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Impact van COVID-19 op due diligence
Zorg ervoor dat op de werkvloer veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op infectie te beperken. Werknemers dienen te worden geïnformeerd over hun rechten en moeten correcte informatie krijgen over preventieve veiligheidsmaatregelen. Fabrieken moeten extra maatregelen nemen om veilige vormen van reizen van en naar het werk, ventilatie, voldoende afstand tussen werkplekken, hygiënische werkomstandigheden en toiletten, geschikte handwas voorzieningen, pauzes en gezichtsmaskers te waarborgen. Er moet informatie worden verstrekt over het voorkomen van infectie en er moet worden samengewerkt met werknemersvertegenwoordigers en vakbonden, om ervoor te zorgen dat alle werknemers deze belangrijke informatie ontvangen en begrijpen.

Werknemers moeten toegang hebben tot veilig transport naar de fabriek. Suggestie: fabrieken bieden werknemers contactinformatie voor lokale maatschappelijke organisaties die hen kunnen helpen met extra problemen waarmee ze op dit moment te maken kunnen krijgen. Voorbeelden zijn: ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en aanranding, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, voedselpakketten of medische benodigdheden.

Verschillende aangesloten bedrijven zijn met succes overgestapt op de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). We dringen er bij inkopers op aan fabrieken bij dergelijke overgangen te helpen, rekening houdend met de noodzaak van verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen tijdens de productie.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.