69. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van veiligheid en gezondheid op de werkplek geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • Leveranciers in Bulgarije en Roemenië worden in 2021 getraind in het verantwoordelijk opslaan, gebruiken en afvoeren van chemicaliën.
  • Leveranciers in India krijgen een uitnodiging voor een training in april 2021 in Tirupur, Zuid-India met betrekking tot het optimaliseren van veiligheid met betrekking tot elektriciteit in textiel- en kledingfabrieken.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.