70. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van veiligheid en gezondheid op de werkplek geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties voor je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • De inkoop wordt in 2021 getraind op het de belangrijkste problemen en oorzaken van veiligheids- en gezondheidsproblemen in kledingfabrieken.
  • In samenwerking met een expertorganisatie wordt in 2021 een health & safety checklist ontwikkeld. Inkopers lopen deze door tijdens hun bezoeken aan de leverancier en rapporteren hun bevindingen aan de IMVO-manager.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.