71. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek?

Stel je hebt de onderstaande acties ondernomen op het thema veiligheid en gezondheid op de werkplek, bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het adresseren van ernstige veiligheidsrisico’s bij productielocaties A, B en C in Bulgarije.
  • Je actie was de units te trainen en te laten adviseren door expert XYZ of het certificeren van de productielocaties conform standard ABC.

Je resultaat is wellicht een of meerdere productielocaties die een veilige werkplek realiseren.
Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. Indien we spreken over resultaat bedoelen we hier de resultaten voor de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer of worker). We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • Het overleggen van (audit)rapporten en die het oplossen van major non-compliances op het gebied van een veilige en gezonde werkplek aantonen;
  • Verslagen van externe stakeholders die beschrijven hoe gevonden major non-compliances op veilige en gezonde werkplek bij de betrokken productielocaties effectief zijn geadresseerd (remediation).
  • Een beschrijving van het installeren van occupational health and safety committees bestaande uit werknemers en management dat capabel en bevoegd is problemen met betrekking tot een veilige en gezonde werkplek in de fabrieken te adresseren.

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je het resultaat bij een of meerdere van de betrokken productielocaties kunt onderbouwen via onder andere consultatie van (lokale) stakeholders en/of deelname aan lokale projecten of research en/of auditrapporten.
  • Het beschreven resultaat komt de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer) direct ten goede.
  • Beschrijf om welke productielocaties het gaat en hoeveel werknemers betrokken waren.
  • Resultaten zijn bij voorkeur positief maar kunnen ook onbedoeld negatief of neutraal zijn. Het belangrijkste is dat je inzicht hebt in de resultaten van je acties en op basis daarvan leert en bijstuurt.