63. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema vrijheid van vakvereniging?

Stel je hebt de onderstaande acties ondernomen op het thema vrijheid van vereniging, bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het stimuleren van vakbondsvrijheid bij je leveranciers in India.
  • Je actie was je eigen inkooppraktijk aan te passen door leveranciers met een actieve vakbond of een collectieve arbeidsovereenkomst de voorkeur te geven boven andere leveranciers en met een aantal sleutelleveranciers het gesprek aan te gaan omtrent het realiseren van deze intentie.

Je resultaat is wellicht een of meerdere leveranciers met een actieve vakbond of een collectieve arbeidsovereenkomst.

Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen, is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. Indien we spreken over resultaat bedoelen we hier de resultaten voor de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer of worker). We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • rapporten van (lokale) vakbonden die beschrijven dat de betrokken leveranciers inmiddels een actieve vakbond hebben of dat een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is;
  • het overleggen van (audit)rapporten die de installatie van een vrijwillig en democratisch gekozen worker committee aantonen.

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je het resultaat bij een of meerdere van de betrokken productielocaties kunt onderbouwen via onder andere consultatie van (lokale) stakeholders en/of deelname aan lokale projecten of research en/of auditrapporten.
  • Het beschreven resultaat komt de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer) direct ten goede.
  • Beschrijf om welke productielocaties het gaat en hoeveel werknemers betrokken waren.
  • Resultaten zijn bij voorkeur positief maar kunnen ook onbedoeld negatief of neutraal zijn. Het belangrijkste is dat je inzicht hebt in de resultaten van je acties en op basis daarvan leert en bijstuurt.