62. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op voor het thema vrijheid van vakvereniging?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van vrijheid van vakvereniging geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties over je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Dit jaar neemt de Inkoop- en MVO-verantwoordelijke deel aan een training over leefbaar loon (waar vakbondsvrijheid ook centraal staat).
  • Dit jaar stellen we richtlijnen op waarin eisen voor inkopers om voorkeur te geven aan landen/regio’s en/of producenten die werk maken van vrijheid van vakvereniging opgenomen zijn.
  • Negatieve actie kan ook noodzakelijk zijn. Zo dien je sterk te overwegen je terug te trekken bij leveranciers (of de leverancier tijdelijk te schorsen) die geweld gebruiken tegen vakbondsvertegenwoordigers, deze onrechtmatig ontslaan, of systematisch weigeren ruimte te geven aan vakbonden of alternatieven. Door zaken tijdig te signaleren, te bespreken met leveranciers, en het schetsen van positieve gevolgen (bij vooruitgang) en negatieve gevolgen (bij gebrek aan opvolging), creëer je een concreet actieperspectief voor jezelf en je producenten.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.