61. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema vrijheid van vakvereniging?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van vrijheid van vakvereniging geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties naar je leveranciers op dit thema zijn:

  • In 2020-2021 neemt x aantal fabrieken (topmanagement en werknemers) in x landen deel aan trainingen over vakbondsvrijheid.
  • In 2021 gaan we met x aantal strategische leveranciers/productielocaties in land X het gesprek aan over vakbondsvrijheid en over het belang/nut van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een vakbond.
  • Dit jaar bij x aantal strategische leveranciers in landen waar vrijheid van vakvereniging bij wet niet of moeilijk mogelijk is, een training te laten volgen over het alternatieve manieren zoals worker-managementstructuren.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.