60. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema vrijheid van vakvereniging?

Als je risico’s en impacts rond het thema vrijheid van vakvereniging hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • In jaar x het aantal leveranciers met een collectieve arbeidsovereenkomst en/of werknemersvertegenwoordiging verhogen van x naar y;
  • In 2021 alleen met fabrieken in Cambodia werken die aangesloten zijn bij een multi-factory cao.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.
Impact van COVID-19 op due diligence
Leveranciers moeten een mechanisme bieden om vragen van werknemers te beantwoorden en hen te betrekken bij de besluitvorming. Werknemers moeten toegang hebben tot een vakbond of werknemersvertegenwoordiging om collectief te reageren op maatregelen of om kwesties aan de orde te stellen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers te informeren over relevante informatie over COVID-19. In geval van (tijdelijke) stillegging of ingrijpende wijzigingen in het bedrijfsbeleid, moeten maatregelen en werkmethoden worden onderhandeld met werknemersvertegenwoordigers. De sociale dialoog is een belangrijk instrument dat in deze periode moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de belangen van zowel werknemers als bedrijven worden gehoord.