50. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema discriminatie en gender?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van discriminatie en gender geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor je inkooppraktijk.

Voorbeelden van acties voor je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Het (laten) trainen van de inkoopstaf op de sociale aspecten van IMVO met specifiek aandacht voor uitingen van discriminatie die gangbaar zijn in de keten.
  • De inkoopstaf wordt verplicht/gestimuleerd tijdens bezoeken aan leveranciers in hoge risicolanden en tenminste een lokale stakeholder (vakbond, ngo, overheid) te consulteren over het onderwerp discriminatie en gender.
Impact van COVID-19 op due diligence
Leveranciers moeten een mechanisme bieden om vragen van werknemers te beantwoorden en hen te betrekken bij de besluitvorming. Werknemers moeten toegang hebben tot een vakbond of werknemersvertegenwoordiging om collectief te reageren op maatregelen of om kwesties aan de orde te stellen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers te informeren over relevante informatie over COVID-19. In geval van (tijdelijke) stillegging of ingrijpende wijzigingen in het bedrijfsbeleid, moeten maatregelen en werkmethoden worden onderhandeld met werknemersvertegenwoordigers. De sociale dialoog is een belangrijk instrument dat in deze periode moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat zowel de belangen van werknemers als bedrijven worden gehoord.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.