51. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema discriminatie en gender?

Stel je hebt de volgende stappen ondernomen op het thema discriminatie en gender, bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het uitbannen van discriminatie van vrouwen bij ververijen A en B in Turkije, Izmir voor 2022.
  • Je actie was de ververijen mee te laten doen in een lokaal project georganiseerd door ngo XYZ of het organiseren van trainingen voor het management en werknemers van de betrokken ververijen.

Je resultaat is wellicht een of meerdere ververijen zonder discriminatie. Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen, is jouw bedrijf te stimuleren resultaten te gaan meten en te gaan rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. Indien we spreken over resultaat bedoelen we hier de resultaten voor de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer of worker). We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • Het overleggen van (audit)rapporten die het ontbreken van major non-compliances op het gebied van gender en discriminatie aantonen;
  • Verslagen van externe stakeholders die beschrijven hoe gevonden major non-compliances op gender en discriminatie bij de betrokken productielocaties effectief zijn geadresseerd (remediation). Deze geremedieerde non-compliances zijn bijvoorbeeld dat vrouwen nu toegang hebben tot leidinggevende posities, mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk of dat vrouwen gebruik kunnen maken van zwangerschapsverlof en lactatievoorzieningen.

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je het resultaat bij een of meerdere van de betrokken productielocaties kunt onderbouwen via onder andere consultatie van (lokale) stakeholders en/of deelname aan lokale projecten of research en/of auditrapporten.
  • Het beschreven resultaat komt de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer) direct ten goede.
  • Beschrijf om welke productielocaties het gaat en hoeveel werknemers betrokken waren.
  • Resultaten zijn bij voorkeur positief maar kunnen ook onbedoeld negatief of neutraal zijn. Het belangrijkste is dat je inzicht hebt in de resultaten van je acties en op basis daarvan leert en bijstuurt.