52. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema kinderarbeid?

Als je risico’s en impacts rond het thema kinderarbeid hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • In 2021 werken we alleen nog met spinners in land X met beleid op kinderarbeid en lidmaatschap van een lokaal multi-stakeholderinitiatief actief op dit onderwerp.
  • In 2025 zijn bij 50% van onze tweede en derdelijnsleveranciers in China een sociale audit gedaan met daarin aandacht voor kinderarbeid.

Ter ondersteuning van het behalen van je doelstellingen kun je als bedrijf steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn in je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.