53. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema kinderarbeid?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van kinderarbeid geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties met betrekking tot leveranciers op dit thema zijn:

  • Voor december 2020 hebben we, samen met lokale ngo’s en bonden, bij x% van onze leveranciers in land X off-site werknemer interviews uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de frequentie en aard van kinderarbeid.
  • Al onze leveranciers in regio X in land Y, waarvan we weten dat kinderarbeid veel voorkomt, dienen hun werknemers periodiek (minimaal eenmaal per jaar) te informeren/trainen over kinderarbeid (internationale wetgeving, lokale wet, rechten en plichten, positie van jonge werknemers).

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.