54. Wat zijn voorbeeldacties voor de eigen inkooppraktijk op het thema kinderarbeid?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van kinderarbeid geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties voor de inkooppraktijk van jouw bedrijf.

Voorbeelden van acties voor je inkooppraktijk op dit thema zijn:

  • Het strategisch prefereren van leveranciers met een leefbaar loon en/of collectieve arbeidsovereenkomst in regio’s waar kinderarbeid samenhangt met de lage lonen van ouders.
  • De inkoopstaf wordt verplicht/gestimuleerd tijdens bezoeken aan hoogrisicolanden, tweede- en derdelijnsleveranciers met een grote kans op kinderarbeid te bezoeken en afspraken te maken over het doen van sociale audits met aandacht voor kinderarbeid en de positie van jonge werknemers.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de eigen inkooppraktijk.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van je actie.