55. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema kinderarbeid

Stel je hebt de onderstaande acties ondernomen op het thema kinderarbeid, bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het uitbannen van kinderarbeid bij spinners A, B en C in India, Tamil Nadu voor 2022.
  • Je actie was de spinners mee te laten doen in een lokaal project georganiseerd door ngo XYZ of het certificeren van de spinners conform standard ABC.

Je resultaat is wellicht een of meerdere spinners zonder kinderarbeid. Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen, is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. Indien we spreken over resultaat bedoelen we hier de resultaten voor de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer of worker). We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • Beschrijvingen van succesvolle participatie van de productielocaties in een community based initiatief of lokaal project (bijvoorbeeld een kinderarbeidvrije zone).
  • Het overleggen van (audit)rapporten die het ontbreken van major non-compliances op het gebied van kinderarbeid en jonge werknemers aantonen.
  • Verslagen van externe stakeholders die beschrijven hoe gevonden major non-compliances op kinderarbeid bij de betrokken productielocaties effectief zijn geadresseerd (remediation).

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je het resultaat bij een of meerdere van de betrokken productielocaties kunt onderbouwen via onder andere consultatie van (lokale) stakeholders en/of deelname aan lokale projecten of research en/of auditrapporten.
  • Het beschreven resultaat komt de directbetrokkenen (in de meeste gevallen de werknemer) direct ten goede.
  • Beschrijf om welke productielocaties het gaat en hoeveel werknemers betrokken waren.
  • Resultaten zijn bij voorkeur positief maar kunnen ook onbedoeld negatief of neutraal zijn. Het belangrijkste is dat je inzicht hebt in de resultaten van je acties en op basis daarvan leert en bijstuurt.