49. Wat zijn voorbeeldacties met betrekking tot leveranciers op het thema discriminatie en gender?

Indien je risico’s en impacts op het onderwerp van discriminatie en gender geprioriteerd hebt, is het belangrijk acties op dit onderwerp te bepalen. In deze guidance worden twee soorten acties onderscheiden. Acties naar je leveranciers toe en acties die leiden tot veranderingen in de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Het is belangrijk naar beiden te kijken, want het inkoopgedrag van een bedrijf kan een direct negatief effect hebben op of bijdragen aan een positief effect in de keten. Bij deze vraag gaat het om acties met betrekking tot leveranciers.

Voorbeelden van acties met betrekking tot leveranciers op dit thema zijn:

  • In 2021 worden de arbeidscontracten van onze sleutelleveranciers in India gescreend op zaken als zwangerschapsverlof, zwangerschapstesten en verschillen in salarisniveau tussen mannen en vrouwen.
  • Bij onze CMT-leveranciers in China werken we tussen 2020 en 2022 toe naar het installeren van een vertrouwenspersoon, peergroepen of een ‘worker committee’ op de werkplek om vrouwen te helpen discriminatie of intimidatie bespreekbaar te maken en te verminderen.

Dit kun je doen:

  • Formuleer een actie die betrekking heeft op de leveranciers waarmee wordt gewerkt.
  • Maak de actie SMART-geformuleerd en zorg dat het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en het oplossen van het probleem.
  • Meet de voortgang van de acties.