48. Wat zijn voorbeelden van doelen en aanpak op het thema discriminatie en gender?

Als je risico’s en impacts rond het thema discriminatie en gender hebt geprioriteerd, is het belangrijk doelstellingen voor dit onderwerp te bepalen om ermee aan de slag te gaan.

Vergeet niet dat discriminatie ook kan gaan over etniciteit, geloof, afkomst, seksuele geaardheid, tijdelijke/indirecte werknemers (die minder verdienen en/of niet onder een cao mogen vallen en/of geen lid van de bedrijfsvakbond mogen worden), of bijvoorbeeld werknemers die lid zijn van een vakbond (en makkelijker ontslagen worden of niet aangenomen).

Voorbeeld doelstellingen op dit thema zijn:

  • In 2021 hebben fabriek x en y minimaal 20% vrouwen in top en middel management (ten opzichte van 0% nu)
  • Xx/% van werknemers en management bij xx/% leveranciers in Turkije worden in 2021 getraind op het adresseren en voorkomen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

Dit kun je doen:

  • Zorg voor een specifiek doel dat de (geprioriteerde) risico’s en impacts adresseert die gevonden zijn je risicoanalyse.
  • Focus met je doel op het realiseren van impact in de keten. Het gaat niet over het opstellen van beleid of het doen van de risicoanalyse, maar om daadwerkelijke verbeteringen in de keten.
  • Zorg dat het doel gerelateerd is aan de keten van jouw bedrijf (leveranciers) en/of de inkooppraktijk van jouw bedrijf.
  • Maak het doel SMART-geformuleerd.