47. Hoe bepaal ik een plan met doelen op basis van mijn risicoanalyse?

Het opstellen van concrete doelstellingen geeft niet alleen inzicht in de actie die je onderneemt t.a.v. IMVO en due diligence. Het biedt houvast en creëert transparantie richting ketenpartners en stakeholders over de zaken waar jullie je als bedrijf voor inzetten.

 Tips bij het formuleren van doelstellingen en acties:

  • Formuleer een aanpak (doelstellingen en acties) voor de risico’s en impacts die je eerder hebt geprioriteerd. Bekijk hiervoor Stap 2. Er dient dus een directe relatie te zijn tussen de gekozen doelstellingen en acties en de geprioriteerde risico’s en impacts.
  • Start met de aanpak van de geprioriteerde impacts en risico’s. Je kan mogelijk niet alles tegelijk als bedrijf. Neem stakeholders mee in de afweging van jouw bedrijf om met zaken wel of niet aan de slag te gaan. Licht dit toe in bijvoorbeeld jet MVO-jaarverslag van jouw bedrijf.
  • Doelstellingen en acties die je in deze fase van het due diligence-proces formuleert dienen specifiek en niet algemeen te zijn. Algemeen is: wij tolereren geen kinderarbeid. Specifiek is: In 2022 hebben wij samen met andere stakeholders kinderarbeid in de Turkse katoenvelden gereduceerd. Met andere woorden, je doelstellingen en acties vloeien voort uit je risicoanalyse en zijn geen herhaling van algemeen beleid.
  • Doelstellingen en acties zijn SMART-geformuleerd.
  • Focus op het daadwerkelijke aanpakken van negatieve impact en risico’s daarop. Check of je doelen betrekking hebben op de keten (je leveranciers) of de inkooppraktijk van jouw bedrijf. Ze zouden niet zozeer moeten gaan over het formuleren van (additioneel) beleid of het doen van extra analyses. Deze activiteiten kunnen weliswaar zinnig zijn of zelfs noodzakelijk maar zijn onderdeel van andere stappen in het due diligence-proces.
  • Doelstellingen zijn vaak een mix van korte, middellange en langetermijndoelstellingen. Dus voor over 1, 5 of 10 jaar. Je hoeft dus niet alles tegelijk te doen. 

Er zijn verschillende fondsen beschikbaar voor bedrijven die actief stappen ondernemen om IMVO binnen hun eigen organisatie en productieketen te vergroten. Deze steun is vaak voor projecten die samen met maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. Kijk eens op de volgende websites of ze interessant zijn voor uw bedrijf: