46. Hoe neem je bij het maken van je IMVO-risicoprioritering informatie van belanghebbenden mee?

Hier gaat het erom input van belanghebbenden te vragen als je aan het einde van je risicoanalyse alle door jou gevonden risico’s en impacts gaat prioriteren op basis van ernst en waarschijnlijkheid. Zijn belanghebbenden het eens met jouw keuzes en is jouw overzicht compleet?

Risicoanalyse laten beoordelen door belanghebbenden

Het is raadzaam in deze fase van je due diligence-activiteiten, belanghebbenden (ngo's, vakbonden, overheden, merken, producenten, werknemers et cetera) te consulteren. Dit kunnen lokale en internationale stakeholders zijn. Het zorgt ervoor dat je bepaalde risico’s of impacts niet over het hoofd ziet en/of de ernst of waarschijnlijkheid niet onderschat. Het over het hoofd zien of onderschatten van risico’s kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokkenen maar ook voor jou.
Een voorbeeld: Het (niet) tijdig op de hoogte zijn van een misstand bij een van je producenten kan ervoor zorgen dat je (niet) wordt genoemd in een rapport over deze misstanden.
Impact van COVID-19 op due diligence
Probeer je te verdiepen in de lokale context, inclusief de huidige situatie en lokale maatregelen. Communiceer met lokale producenten om te begrijpen of ze operationeel zijn of niet en bespreek specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Betrek ook vakbonden en andere lokale belanghebbenden om hun perspectief te krijgen.

Dit kun je doen:

  • Neem bij het inventariseren en prioriteren van de risico’s en schades/impacts informatie van belanghebbenden mee.
  • Doe dit regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks).
  • Consulteer verschillende stakeholders met diverse gebieden van expertise.