83. Hoe meet en rapporteer je over de resultaten van ondernomen acties op het thema dierenwelzijn?

Stel je hebt de volgende stappen ondernomen op het thema dierenwelzijn bijvoorbeeld:

  • Je doel was bijvoorbeeld het uitsluiten van bont, angora en exotische huiden in je collectie per 2021 en het verhogen van het aandeel gerecyclede wol.
  • Je actie was het voorlichten van je inkoopteam en je leveranciersbestand via bijeenkomsten.

Je resultaat is wellicht een collectie zonder bont, angora, gerecyclede wol en exotische huiden per 2021. Het gebruik van wol is aarzelend van de grond gekomen en heeft zich tot dusverre vertaald in twee kleine proeforders. Het kan ook zijn dat er nog geen resultaat is, je het resultaat (nog) niet kunt meten of dat het resultaat onbedoeld negatief is. Wat we met deze vraag beogen, is je te stimuleren resultaten te gaan meten en rapporteren zodat je kunt leren van het (gebrek aan) resultaat. We bedoelen niet resultaat dat is gerealiseerd op outputniveau (voorbeelden van output zijn bijvoorbeeld: aangepast of extra beleid, participatie in trainingen, de implementatie van systemen of tools, of het bijwonen van seminars).

Belangrijk is wel dat het gerealiseerde resultaat wordt onderbouwd. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

  • Via een materialenoverzicht (basic of advanced);
  • Aanvullende documentatie zoals scope- en transactiecertificaten.

Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat je in staat bent concrete resultaten voor een of meerdere materialen aan te tonen.
  • Zorg ervoor dat het beschreven resultaat is onderbouwd (via rapporten, overzichten en/of certificaten).
  • Resultaten kunnen worden gerealiseerd door zowel een toename als een afname van bepaalde materialen (bijvoorbeeld meer gerecycled wol versus minder of geen bont, exotische huiden, angora en wol van mulesed schapen).