84. Hoe communiceer je het IMVO-beleid extern?

Communicatiecriteria 1: Communiceer over het beleid van jouw bedrijf op het gebied van verantwoord ondernemen. Bedrijven communiceren ook over elke andere ‘waarden-verklaring’ die zij ondersteunen en ander initiatief waaraan ze deelnemen, bijvoorbeeld als gevolg van deelname in een sectorinitiatief, een multi-stakeholderinitiatief of een samenwerking met vakbonden.

Het is van groot belang om producenten, merken, klanten, ngo’s en vakbonden over je IMVO-activiteiten te informeren. Houd daarbij rekening met de verschillende belangen en interesses van deze belanghebbenden. Een investeerder heeft andere informatie nodig dan een consument of ngo. Stem de communicatie dus op de verschillende doelgroepen af. ‘Form should fit the audience’. Die vorm kan een IMVO-rapport of jaarverslag zijn, maar ook een website, blog, nieuwsbrief, presentatie of een-op-een-gesprek.

Hoe start je?

Een startpunt bij het extern communiceren over IMVO, is het publiek toegankelijk maken van je IMVO-beleid. Dit kan je bijvoorbeeld doen door je Code of Conduct online te zetten.

Alle volgende vragen binnen dit sub-thema gaan in op goede externe due diligence communicatie. Dit zijn dan ook de basisstappen om te doorlopen en te verwerken in de externe communicatie aanpak. Zie een overzicht van de zeven criteria voor due diligence communicatie.

Dit kun je doen:

  • Maak het IMVO-beleid van jouw bedrijf toegankelijk via de website.
  • Heb je nog geen IMVO-beleid? Ga hier dan mee aan de slag. Bekijk due diligence stap 1.